NovinkyOrchestr

Česko-španělský koncert (Janáček, Novák, Štědroň, Kyas / Marco)

5. dubna 2017, 19.00, Brno, Reduta 

Poprvé se s diversním orchestrem představí španělský dirigent Robert Ferrer. V úzké spolupráci s ním vznikl také samotný program, konfrontující díla současníků Miloše Štědroně a Tomáse Marca, ale také dva koncerty pro kytaru a smyčce. Jako sólista se představí španělský kytarista Rubén Parejo.

Ondřej Kyas: Introitus pro smyčce

Leoš Janáček: Zvuky ku památce Förchtgotta-Tovačovského (II. oddíl) pro smyčce

Tomás Marco: Concierto del agua pro kytaru a smyčce

Miloš Štědroň: …or not to be… pro smyčce

Jan Novák: Concentus Euridicae pro kytaru a smyčce

dirigent Robert Ferrer, Rubén Parejo kytara