Projekty orchestru

Ve smyslu hledání a dotváření vlastní poetiky soubor usiluje o vznik posluchačsky zajímavých programů – nepřináší banální nebo notoricky známé kusy, vyhýbá se ale i úzkému vřazení do proudu soudobé vážné hudby. Svou dramaturgií i interpretačním nasazením usiluje o dialog s otevřeným posluchačem. Jednotlivé programy obvykle propojují tvorbu 20. století se skladbami soudobými, především díly kmenového autora Ensemble Opera Diversa Ondřeje Kyase a spřízněných autorů. V premiéře tak orchestr uvedl díla Františka Emmerta, Maximiliana Kreuze, Ondřeje Štochla, Hany Škarkové, Radima Bednaříka, Pavla Zemka Nováka, Petera Grahama, Vojtěcha Dlaska a Petry Čtveráčkové.

,,Ensemble Opera Diversa je uskupení hudebníků a zpěváků, kteří chtějí neotřelá díla předvádět publiku v různých zajímavých prostředích. Je sympatické, že jim však nejde primárně o efekty, ale o kvalitní a profesionální provedení a daří se jim to.

Karla Hofmannová v recenzi na uvedení Stabat Mater Ondřeje Kyase (22. 3. 2010) pro Hudební rozhledy.

,,Ensemble Opera Diversa se daří interpretačně, mimořádná je promyšlenost dramaturgie, která nedělá kompromisy s většinovým vkusem a neveze se na obecně známých skladbách.

Boris Klepal v recenzi na koncert Hlas Ameriky (2. 3. 2015) pro časopis Harmonie.

,,Ensemble Opera Diversa se představila jako hráčsky absolutně bezprecedentní těleso. Jejich interpretace byla jednoduše řečeno mistrovská, empatická, technicky dokonalá a výrazově mimořádně intenzivní. […] Ensemble Opera Diversa pod taktovkou dirigenta Mariána Levajvy působil jako společenství přemýšlivých, skromných umělců, které vede čisté, integrální a objevné poslání.

Milan Bátor v recenzi na provedení 25. symfonie Františka Emmerta (16. 9. 2019) pro časopis Harmonie.

Koncertní projekty Ensemble Opera Diversa se od roku 2010 rozvinuly do tří hlavních proudů.

Mezi první velké počiny náležela premiéra Stabat Mater Ondřeje Kyase v chrámu sv. Augustina v roce 2010. V následujících letech se souboru daří uvádět každoročně nejméně jeden koncert soudobé chrámové hudby, a to včetně množství světových premiér (Kyas, Škarková, Emmert, Graham). 

Orchestrální koncerty jsou pořádány v tematických ročních cyklech počínaje rokem české hudby 2014. První cyklus Město jako hudba reflektoval především brněnskou hudební tvorbu 20. a 21. století včetně nově objednaných skladeb. K výročí druhé světové války proběhl v roce 2015 cyklus tematických koncertů (Americký, Nad propastí, Britský, Sovětský), zahrnující české premiéry amerických skladeb 40. let i ojedinělé uvedení Šostakovičovy 14. symfonie se sólisty Lucií Kašpárkovou a Janem Šťávou. V roce 2018 přispěl soubor ke stému výročí vzniku Československa koncertním cyklem Slovensko v Brně. 

Od roku 2017 se pravidelnou součástí orchestrálních cyklů stal nový formát Hudební inventury (jeden koncert ročně), reflektující domácí tvorbu se zaměřením na málo prováděné či dosud neuvedené skladby (s premiérou děl Miloše Štědroně, Radima Bednaříka, Vojtěcha Dlaska a dalších). 

Od roku 2013, kdy díky partnerství s Národním divadlem Brno pořádá Ensemble Opera Diversa některé své projekty v budově Reduty na Zelném trhu, se uskutečnilo především zde také množství komorních koncertů. Především jde o v Brně spíše opomíjený formát recitálů. Vedle dlouholetých sólistů Ensemble Opera Diversa (v mezičase již velmi renomovaných zpěváků) v této řadě opakovaně vystoupil také nestor Richard Novák. 

V rámci koncertů soudobé duchovní hudby se soubor také systematicky věnuje dílu Františka Gregora Emmerta, více informací o autorovi a jeho tvorbě najdete na webu http://frantisekemmert.eu/.

Realizované projekty od roku 2010:

2011:

2013:

2014: Město jako hudba

2015: k 70. výročí konce 2. světové války

2016: tradice vs. inovace

2017: re-formace

2018: SLOVENSKO v BRNĚ

2019

2020

2021

2022

2023

Chrámové koncerty

Komorní projekty