25. symfonie Františka Gregora Emmerta na festivalu FORFEST

Olomouc, katedrála sv. Václava, 27. 5. 2018, 19.00

František Gregor Emmert: 25. symfonie pro violu, varhany, mezzosoprán a smyčce (premiéra)

dirigent Marián Lejava, viola Milan Paľa, varhany Marek Paľa, mezzosoprán Jarmila Balážová

František G. Emmert je autorem nezvykle velkého počtu symfonií (26) různorodého charakteru i obsazení. Od Sedmé symfonie dále rozvíjel ve svých skladbách pozoruhodné skladebné techniky a především se dopracoval k mistrovství orchestrace, širokosti dechu a k výrazu, který prakticky nemá v současné české hudbě obdobu. Emmertova hudba posledních dvaceti let dovede být nesmírně dravá, intenzivní, hluboká v záběru a na druhé straně melodická, jemná, obracející se zpět k harmonii, snad ve stylu nové citovosti jakou dovede psát například Valentin Silvestrov. Je to hudba evropské úrovně i formátů.

František Gregor Emmert: 25. symfonie – píseň K tobě byl poslán anděl

pro violu, varhany, mezzosoprán a smyčce

Na výběr veršů a slov Žalmu 80 a mariánských modliteb svaté Kateřiny Sienské, Gertrudy von Le Fort a Bolestného růžence

 

  • Vinice – Canto sperare
  • Den milosti – Canto d’amore
  • Trním korunován – Canto doloroso
  • Jsi mým přístřeším pod hvězdnou oblohou – Canto caritatis
  1. symfonii edičně připravila Petra Čtveráčková v rámci své bakalářské práce na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

k programu zde