Chrámový koncert: Kyas, Bernáth, MacMillan, Pärt – ZRUŠENO

2O. října, 20.00, kostel sv. Augustina na Kraví hoře

S ohledem na vládní opatření rušíme chrámový koncert a hledáme možný náhradní termín v budoucnu.

Letošní chrámový koncert Ensemble Opera Diversa měl uvést výjimečné oratorium Stabat Mater pro soprán, bas, velký a malý sbor, komorní orchestr a varhany Ondřeje Kyase, z hlediska bezpečnosti i zodpovědnosti však nahrazujeme produkci díla s velkým obsazením čistě instrumentálním programem. Nový program uvede v české premiéře MacMillanův koncert pro trubku a smyčce Seraph s Vítem Otáhalem jako sólistou a sugestivní skladbu Arvo Pärta Festina lente s Dominikou Kvardovou na harfu. Program je doplněn o díla pro smyčcový orchestr Ondřeje Kyase a Ľuboše Bernátha s českou permiérou zřídka uváděné Summy Arvo Pärta. Termín i místo zůstává. 

Nový program koncertu:

Ondřej Kyas: Introitus pro smyčce (2013) 7′
Arvo Pärt: Festina lente pro harfu a smyčce (1986/1990) 7′
Ľuboš Bernáth: Lauda Sion pro smyčce (2015) 12′
Arvo Pärt: Summa pro smyčcový orchestr (1977/1991) 6′ ČESKÁ PREMIÉRA
James MacMillan: Seraph pro trubku a smyčce (2010) 15′ ČESKÁ PREMIÉRA

Obsazení:

Dominika Kvardová, harfa
Vít Otáhal, trubka
orchestr Ensemble Opera Diversa, vedoucí Jan Bělohlávek
diriguje Gabriela Tardonová

Vstupenky k dostání v předprodeji sítě GoOut nebo v místě konání před začátkem akce (150 plné / 80 snížené). Rezervace možné na ensemble@operadiversa.cz

Program otevírá prolog v podobě Introitu (2013) Ondřeje Kyase, připomínající vzdušný chrámový prostor rozzářený paprsky světla. Následující instrumentální moteto Ľuboše Bernátha Lauda sion vychází hudebně ze stejnojmené mše Giovanni Pierluigi da Palestriny a zkoumá vztah instrumentální a vokální formy. Tento vztah tematizuje také čtvrtá skladba, Summa Arvo Pärta.  Křesťanské Vyznání víry (Credo) je nejdelším zpívaným textem mše. Obsahuje v sobě vše podstatné, shrnutí křesťanské nauky, proto bývá nazýváno také jako summa. Pärtova Summa existuje v různých verzích, ale podstatný je samotný princip zhudebněného textu Vyznání. Ten je samozřejmě slyšitelný jen ve vokální verzi, ale instrumentální verze zpívá rovněž – slova v sobě nese jako otisk. Jejich přítomnost je pro toho, kdo chce slyšet, velmi intenzivní. Druhá skladba programu od Arvo Pärta Festina lente odkazuje na úsloví „spěchej pomalu“, a to jak svým poslestvím, které posluchači předává, tak svou formou. Smyčce jsou ve skladbě rozděleny do tří skupin, z nichž každá hraje totožnou melodii, avšak v rozdílném tempu.  Název závěrečné skladby pro trubku a smyčce Jamese Macmillana Seraph znamená nebeskou bytost nebo anděla, který je tradičně spojován s trumpetami.

Tisková zpráva :

Plakát koncertu:
PŮVODNÍ PROGRAM

V roce 2020 orchestr Ensemble Opera Diversa slaví patnácté výročí svého trvání. Tuto příležitost využívá k reflexi vlastního repertoáru, opětovnému navázání spolupráce se spřízněnými sólisty či ansámbly a jistému hledání nových směrů. Deset let od premiéry bude ve funkcionalistickém kostele sv. Augustina na Kraví hoře znovu uvedeno výjimečné Stabat Mater Ondřeje Kyase.

PROGRAM
Arvo Pärt: Summa pro smyčcový orchestr (1977/1991) ČESKÁ PREMIÉRA
Ondřej Kyas: Stabat Mater pro soprán, bas, velký a malý sbor, komorní orchestr a varhany (2010)

OBSAZENÍ
soprán Jana Vondrů
bas Aleš Procházka
varhany Martin Jakubíček

smíšený sbor Vox Iuvenalis, sbormistr Jan Ocetek
komorní sbor Ensemble Versus , sbormistr Vladimír Maňas
komorní orchestr Ensemble Opera Diversa, vedoucí Jan Bělohlávek
diriguje Gabriela Tardonová

K PROGRAMU

Arvo Pärt (* 1935) je estonský skladatel světového věhlasu. Na tallinnské konzervatoři ve třídě Heino Ellera absolvoval v roce 1963. Ve své rané tvorbě se klonil k neoklasickému proudu, posléze se zabýval jak serialismem, tak i Bachovými kánonickými postupy. Vytvořil tonálně založenou techniku zvanou tintinnabuli, jejímž jádrem je dvousložková homofonie. Melodický hlas se prakticky vyhýbá intonačním skokům a stoupá či klesá postupně, harmonizující hlas, nazvaný právě tintinnabuli, v kontrastu využívá výhradně tóny mollového kvintakordu. Jde o techniku zdánlivě jednoduchou, v Pärtově podání však velmi sofistikovanou a pro autora typickou.
Křesťanské Vyznání víry (Credo) je nejdelším zpívaným textem mše. Obsahuje v sobě vše podstatné, shrnutí křesťanské nauky, proto bývá nazýváno také jako summa. Summa Arvo Pärta (1977/1991) existuje v různých verzích, ale podstatný je samotný princip zhudebněného textu Vyznání. Ten je samozřejmě slyšitelný jen ve vokální verzi, ale instrumentální verze zpívá rovněž. Slova v sobě nese jako otisk. Jejich přítomnost je pro toho, kdo chce slyšet, velmi intenzivní.

I have developed a highly formalised compositional system, which I have been using to write my music for twenty years. Summa is the most strict and enigmatic work in this series.” Arvo Pärt

The neutral title itself embodies the essence of the content as the work is based on the text of the Latin Credo. The great simplicity of the piece masks its complexity. The underlying rules ensure that on the surface a cycle of continuous change is created while the deep structure possesses an order of stillness.” Saale Kareda (Universal Edition)

Ondřej Kyas (* 1979) je hudebník, autor instrumentálních a vokálně-instrumentálních kompozic a dvorní skladatel Ensemble Opera Diversa. Ve spolupráci s libretistou Pavlem Drábkem pro něj vytvořil čtyři celovečerní opery a dvě desítky minioper. Vedle toho hraje a autorsky působí v alternativních kapelách Květy a Mucha. Nepřeslechnutelná je jeho kompoziční zkušenost a dovednost ve zhudebnění jakéhokoli textu. Jakkoliv je Kyasova tvorba zcela současná, zůstává přístupná, srozumitelná a nezříká se emotivní roviny.
Klíčovým dílem Ondřeje Kyase je v tomto směru jeho zhudebnění středověké sekvence Stabat Mater (2010) s využitím prostorového uspořádání těles i pohybu instrumentalistů v chrámové lodi. Skladatel rozčlenil oratorium v zásadě obvyklým způsobem, vzhledem k poměrně rozsáhlému aparátu však vedle tradičních vstupů velkého sboru s orchestrem (umístěných v presbytáři) využil také kontrastních ploch v podobě polyfonních pasáží komorního sboru bez doprovodu, zaznívajících z kůru, instrumentalistů procházejících chrámovou lodí nebo prostřední improvizační části pro klavír (z presbytáře) a varhany.

Koncert se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a statutárního města Brna.