Koncerty pro Milanolo: 4 premiéry s Milanem Paľou

20. února 2018, 19.00, Brno, konvent Milosrdných bratří

Čtyři koncerty pro milanolo a smyčce (Iršai, Lejava, Demoč, Manolios) uvede v premiéře Milan Paľa, Ensemble Opera Diversa poprvé řídí Marián Lejava. První projekt z výroční koncertní řady SLOVENSKO v BRNĚ.

Upoutávka na vltavské Mozaice od 07:36 zde

 

Program:

Adrián Demoč: Struny: steny, zhluky, sny – koncert pro milanolo a smyčce 15′

Pascal Manolios: Alef – koncert pro milanolo a smyčce 25′

— přestávka —

Jevgenij Iršai: EmFraGre – koncert pro pětistrunné housle milanolo a smyčce 14′

Marián Lejava: Omayra – Requiem concerto op. 20 pro milanolo a smyčcový orchestr 23′

 

Ensemble Opera Diversa pro rok 2018 připravil speciální koncertní řadu SLOVENSKO v BRNĚ. V záplavě všemožných oslav státnosti se někdy možná zapomíná zdůraznit, že před sto lety vzniklo Československo. Brno, v naší perspektivě jakási arkádie pro hudební i divadelní experimenty, se v diversním pojetí stane tento rok prostorem pro slovenskou hudební tvorbu 20. a 21. století. Jakoby nové, teprve dvacet pět let trvající hranice mezi oběma státy stihly vytvořit i určité bariéry ve vnímání a proudění repertoáru, který si zaslouží pozornost. Na misionářskou zapálenost Milana Paľy se pokoušíme navázat projekty, které dají zaznít dalším dílům: průřez slovenskou a Slovenskem inspirovanou tvorbou pro komorní orchestr (12. 4. v Konventu Milosrdných bratří), chrámový koncert s díly soudobých slovenských autorů i pěvecké recitály.