NovinkyOrchestrSbor

Chrámový koncert: Zagar, Hrušovský, Bernáth

16. května 2018, 20.00, kostel sv. Augustina, Mírové náměstí, Brno Třetí projekt z výroční koncertní řady SLOVENSKO v BRNĚ – duchovní skladby soudobých slovenských autorů s českými premiérou skladby Luboše Bernátha.   Luboš Bernáth: Lauda Sion. Motetus instrumentalis pro smyčce 10′ (česká premiéra) Ivan Hrušovský: Psalmus 120 pro sbor a capella 3′ Ivan Hrušovský: Musica paschalis pro varhany 10′ Peter Zagar: Apocalypsis Ioannis pro soprán a alt sólo, sbor a smyčce 30′   Ensemble Opera Diversa, koncertní mistr Jan Bělohlávek Ensemble Versus, sbormistr Vladimír Maňas Marek Paľa, varhany Tereza Maličkayová, soprán Jarmila Balážová, mezzosoprán Gabriela Tardonová, dirigentka   Ensemble Opera Diversa pro rok 2018 připravil speciální koncertní řadu SLOVENSKO V BRNĚ. V záplavě všemožných oslav státnosti se někdy možná zapomíná zdůraznit, že před sto lety vzniklo Československo. Brno, v naší perspektivě jakási arkádie pro hudební i divadelní experimenty, se v diversním pojetí stane tento rok prostorem pro slovenskou hudební tvorbu 20. a 21. století. Jakoby nové, teprve dvacet pět let trvající hranice mezi oběma státy stihly vytvořit i určité bariéry ve vnímání a proudění repertoáru, který si zaslouží pozornost.