NovinkySbor

Moravská klasicistní hudba pro postní dobu

14. března 2018, 20.00, kostel sv. Josefa, Brno V podání instrumentálního souboru Musica Figuralis a komorního sboru Versus zazní neobvyklý program duchovní hudby pro postní období. Dirigent a varhaník Marek Čermák jej připravil z dosud neznámých děl významných moravských a slezských skladatelů 2. poloviny 18. století. Skladby dosud ukryté v archivech a muzeích tak zaznějí v rámci novodobých premiér Program koncertu odkazuje svou formou k původní podobě katolické mše: kombinuje překvapivě velmi úsporné zhudebnění mešního ordinaria (Kyrie, Credo, Sanctus, Agnus) olomouckého katedrálního kapelníka Josepha Puschmanna s liturgicky vhodnými díly jeho současníků. Skladby jsou předepsány pro velmi zajímavé a i na tehdejší dobu neobvyklé obsazení čtveřice pěveckých hlasů ve spojení s obligátně komponovanými dechovými nástroji (trombóny s cinkem) a basovou linkou s důležitou rolí sólových varhan. V liturgické hudbě měly své pevné místo i instrumentální skladby, které v programu zastupují ukázky z varhanního a violoncellového koncertu J. Puschmanna a J. A. Gureckého.   reprízy  PRAHA 17. března 2018, 19.30, Zrcadlová kaple Klementina, Praha OSTRAVA 24. března, 18.00, kostel sv. Ducha, Ostrava-Zábřeh BOLATICE 25. března, 16.00, kostel sv. Stanislava, Bolatice   Program: /Introitus/ Joseph Puschmann (1738–1794) – Ecce quomodo moritur iustus (Brno, bazilika Nanebevzetí Panny Marie)   Joseph Puschmann – Missa Quadragesimalis in a minore, Kyrie (Olomouc, chrám sv. Mořice)   /Graduale/ Johann Nepomuk Brossmann (1731–1798) – Christus factus est (Kroměříž, kostel sv. Jana Křtitele)   Joseph Puschmann – Concerto per il Organo, Andante (zámek Sádek u Třebíče)   Joseph Puschmann – Missa Quadragesimalis in a minore, Credo   /Offertorium/ Peregrino Gravani (1732–1815) – Offertorium pro Coena Domini (Brno, kostel sv. Jakuba)   Joseph Puschmann – Missa Quadragesimalis in a minore, Sanctus & Benedictus   Joseph Puschmann – Miserere mei Deus / alternatim (Brno, bazilika Nanebevzetí Panny Marie)   Josef Antonín Gurecký (1709–1769) – Concerto per il Violoncello in a minore, Largo (zámek Wiesentheid)   Joseph Puschmann – Missa Quadragesimalis in a minore, Agnus   /Communio/ Johann Nepomuk Brosmann – Adoro Te (Kroměříž, kostel sv. Jana Křtitele)   ÚČINKUJÍCÍ:   Musica figuralis, umělecký vedoucí Marek Čermák   Ensemble Versus, umělecký vedoucí Vladimír Maňas   Obsazení: Cink – Richard Šeda Altový trombón – Jakub Zívalík Tenorový trombón – Ondřej Sokol Basový trombón – Jan Nosek Lesní rohy – Rudolf Linner, Jiří Tarantík Violoncello – Petra Machková Čadová Violon – František Dvořák Varhanní pozitiv – Ondřej Múčka Řídí – Marek Čermák   Provedení v autentické interpretaci na dobové nástroje     Musica figuralis  je vokálně-instrumentální těleso zaměřené na stylovou interpretaci hudby zejména druhé poloviny 18. století v rámci provozovací praxe na dobové nástroje. Soubor za účelem provádění chrámové, později i světské hudby pozdně barokní Moravy založil roku 1997 dirigent, cembalista a varhaník Marek Čermák.  Umělecká činnost ansámblu se po pěti letech ve specializaci rozrostla na provozování novodobých premiér pozdně barokní a klasicistní hudby  dochované na území Čech, Moravy, Slezska, Rakouska a Itálie. Repertoár souboru se vztahuje zejména k okruhu naši veřejnosti dosud neznámých skladatelů, mezi něž se předně řadí dómští kapelníci v Olomouci, řádoví skladatelé a kantoři působící na Moravě a ve Slezsku, v Čechách, ve Vídni a jejím okolí. Nedílnou součástí programu ansámblu se stává také hudba z lokalit Bavorska, Dolních Rakous a Itálie, jež významně ovlivnila hudební styl na našem území a nabízí nám možnost jejího srovnání s dobovou tvorbou významných center. Soubor tedy představuje ve svých programech díla v rozsahu od komorní instrumentální tvorby přes skladby koncertantní, symfonické, operní a oratorní až po velké chrámové vokálně-instrumentální kompozice.   Marek Čermák (*1977) je absolventem orchestrálního dirigování na brněnské JAMU. Své hlavní zaměření soustředí na interpretaci zejména tzv. staré hudby a hudby soudobé. Teoretické poznatky v oboru provozovací praxe získává studiem rozličných hudebních traktátů a archiválií z doby 18. století, praktické zkušenosti orchestrální a ansámblové stejně jako komorní a sólové hry u osobností Shaleva ad El, Jamese Johnstona a u kontinuového hráče Jespera Bøje Christensena. Je uměleckým vedoucím souboru Musica Figuralis, spolupracuje se soubory Societas incognitorum, Sol et Sedes, Ars Brunensis Chorus, Solamente naturali, Czech Ensemble Baroque, s Filharmonií Brno a Moravskou filharmonií Olomouc, aj. Je dirigentem rozličných operních projektů souboru Ensemble Damian a vedoucím soukromých projektů v oboru staré a soudobé hudby. V souvislosti se svojí praxí se věnuje výuce souborové hry a generálbasu dle traktátů z 18. století s aplikací na hru cembalového a varhanního kontinua. Těžištěm jeho působení je řízení projektů zaměřených na obnovené premiéry moravské a české hudby z doby 2. poloviny 18. století v autentické interpretaci na dobové nástroje.   Ensemble Versus vznikl v roce 2003 jako komorní sbor studentů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, od roku 2009 je součástí brněnského sdružení hudebníků Ensemble Opera Diversa. Sbor založil a vede Vladimír Maňas. Repertoár sboru je soustředěn na duchovní hudbu 16., 20. a 21. století. Na tematických programech duchovní hudby 16. a 17. století spolupracuje s ansámblem dechových nástrojů Capella Ornamentata (umělecký vedoucí Richard Šeda). V roce 2017 ve spolupráci právě s tímto souborem vydal své první CD, věnované dílu pozdněrenesančního skladatele Nicolause Zangia. Kromě vlastních vystoupení se soubor podílel větších, vokálně instrumentálních projektech: Na provedení Requiem W. A. Mozarta a A. Salieriho (dir. Andreas Kröper) s orchestrem Concertino notturno Praha a sólisty v rámci Smetanovských dnů Plzeň v únor 2009, tehdy v počtu dvanácti zpěváků. Spolu s orchestrem Ensemble Opera Diversa (EOD), sborem Vox Iuvenalis a sólisty (dir. Jan Ocetek) provedl v premiéře Stabat Mater Ondřeje Kyase. Pod vedením Andrease Kröpera se v září 2010 podílel s orchestrem EOD na novodobé premiéře Gratulační kantáty Antonia Salieri v Náměšti nad Oslavou. V červnu 2012 se podílel společně s orchestrem EOD na premiéře kantáty Duše pout Emilíe Hany Škarkové a Magnificat Ondřeje Kyase, a to pod taktovkou Tomáše Krejčího. Na dalším chrámovém koncertě v říjnu 2014 za řízení Gabriely Tardonové se Ensemble Versus podílel na premiérovém uvedení Chrámového koncertu Petera Grahama a Te Deum laudamus Ondřeje Kyase.