1914–1939

Úterý 23. dubna 2024 v 19:00, Křišťálový sál Staré radnice, Brno

První letošní koncert komorního provozu Ensemble Opera Diversa připomíná (půl)kulatá výročí začátků světových válek. Činí tak v mnoha rovinách: zazní skladby zkomponované „na počest odvážných vojáků“, díla od autorů, kteří narukovali a svá díla nedokončili či neprovedli do konce války, dále kompozice vzniklé jako bezprostřední poválečná reakce a také skladba memorující památku obětí druhého světového válečného konfliktu.
V tomto smyslu dramaturgie poukazuje na vrstevnatost důsledků ozbrojených konfliktů a jejich hudební reflexi. Nemá být politická ani relativizující, militantní ani pacifistická – nabízí několik perspektiv k zamyšlení, jež jsou nadčasová a aktuální.
Za účasti „rezidenčního“ Diversa Quartet se sólově představí houslista Martin Pavlík, kontrastním prvkem budou klavírní vstupy Patrika Červáka.

Program:

Claude Debussy: Berceuse héroïque pro klavír (1914)
Emil František Burian: IV. smyčcový kvartet, op. 95 (1947)
Miloslav Ištvan: Zatemněná krajina pro smyčcové kvarteto (1975)
Francis Poulenc: Trois mouvements perpétuels pro klavír (1918)
Leo Ornstein: Semplice, 2. věta ze Sonáty č. 4 pro klavír (1918)
Ralph Vaughan Williams/Martin Gerigk: The Lark Ascending v instrumentaci pro housle a smyčcové
kvinteto (1914/2018) ČESKÁ PREMIÉRA

Účinkující:

Martin Pavlík housle
Patrik Červák klavír

Diversa Quartet:
Barbara Tolarová 1. housle
Jan Bělohlávek 2. housle
David Křivský viola
Iva Wiesnerová violoncello
Anežka Moravčíková kontrabas j.h.

Vstupné na koncert je dobrovolné.

Patrik Červák (* 1992) vystudoval společně s gymnáziem i českobudějovickou konzervatoř, obory klavír a klarinet.
Je absolventem magisterského studia Hudební fakulty JAMU, obor dirigování orchestru u MgA. Jakuba Kleckera.
V současnosti je posluchačem doktorského studia Masarykovy univerzity, obor hudební věda (školitel prof. Miloš Štědroň), pedagogicky působí na brněnské konzervatoři a Hudebním gymnáziu v Českých Budějovicích. Coby klavírista koncertoval v České republice (Smetanova Litomyšl, MHF Český Krumlov, MHF Úštěk, Třeboňská nokturna, Moravský
podzim), ale i v Rakousku, Německu či Francii. Jako klavírista také spolupracoval s Divadlem Husa na provázku
a od roku 2016 působí jako externí pianista Filharmonie Brno. Je rovněž klavíristou a uměleckým vedoucím komorního uskupení Francisextet. Svou dirigentskou dráhu započal v roce 2015 u amatérských orchestrů, profesionálně se však dirigování věnuje až od svého nástupu na JAMU v roce 2017. V roli dirigenta i klavíristy se pravidelně objevuje
na výchovných i abonentních koncertech v Jihočeské filharmonii, dále vystupuje například s orchestrem Jihočeského divadla či Moravskou filharmonií Olomouc. Zúčastnil se dirigentských kurzů a masterclass pod vedením Tomáše Netopila, Marka Stringera, Dennise Russella Daviese či Tomáše Hanuse a v Národním divadle Brno působil jako asistent dirigenta. S Diversou spolupracuje pravidelně jako dirigent, klavírista a příležitostně i jako korepetitor.

Martin Pavlík (* 2000) získal základy hry na housle v Dolním Kubíně pod vedením Márie Hrnčiarové. Ve studiu pokračoval pod vedením Milana Paľy, jedné z nejvýraznějších osobností současné hudební scény. Absolvoval bakalářský ročník ve třídě Juraje Tomka na VŠMU v Bratislavě a momentálně studuje na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě Pavla Wallingera. Od září 2022 zastává post zástupce koncertního mistra ve Filharmonii Brno. Jako sólista vystoupil s orchestrálními tělesy jako Slovenská filharmonie, Státní filharmonie Košice, Státní komorní orchestr Žilina, Brno Contemporary Orchestra a Symfonický orchestr VŠMU. Jako orchestrální či komorní hráč vystoupil na mnohých významných zahraničních koncertních pódiích a festivalech, mezi nejvýznamnější patří Großes Festspielhaus v Salzburgu, Usher Hall v Edinburghu, Birmingham Symphony Hall. Absolvoval několik mezinárodních mistrovských kurzů, jako například Stauffer Masterclass s Ensemble Intercontemporain v Cremone, nebo Masterclass epoche_f s Ensemble Modern v Hannoveru. Premiérově uvedl díla Pascala Manoliose, Tõnu Kõrvitse a Petera Javorky. Martin Pavlík hraje na housle „Titanico“ z dílny brněnského houslaře Jana Husa Bursíka.

Diversa Quartet je smyčcové kvarteto založené pod hlavičkou souboru v roce 2022. Těleso sestává z kmenových členů orchestru a soustředí se především na tuzemskou i zahraniční tvorbu pro smyčcové kvarteto posledních sta let
s příležitostným obohacením o další interprety a s ambicí přenést „diversní myšlení“ do komorního prostředí.

Ensemble Opera Diversa je umělecký soubor, který se soustředí na objevné hudební a divadelní programy. Během více než dvacetiletého působení se ze souboru vyvinula hudební společnost, jež ve vlastní produkci organizuje kolem dvou desítek vystoupení ročně, a to především v domovském Brně. Jedinečnost souboru je z části způsobena jeho trojjediností — autorské hudební divadlo, orchestrální nebo komorní koncerty se zajímavou dramaturgií a koncerty komorního sboru Ensemble Versus. Během podzimu 2022 navíc v rámci souboru vzniklo smyčcové kvarteto Diversa Quartet věnující se především tuzemské i zahraniční soudobé kvartetní tvorbě. K tomu těleso se svou kmenovou dirigentkou Gabrielou Tardonovou iniciuje nebo se podílí na tvorbě CD nosičů či rozhlasových nahrávek. Svou dramaturgií, podněcováním nových skladeb i interpretačním nasazením soubor usiluje o dialog s otevřeným posluchačem.

Koncert se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a statutárního města Brna.