Diversní jaro 2023

Provoz Ensemble Opera Diversa v první polovině roku 2023, kdy soubor slaví 20 let své existence pod současným názvem, orámují divadelní produkce. Zahajovat bude repríza cyklu dětských minioper Městská strašidla následovaná reprízou nejnovější autorské opery na repertoáru Světlo na konci tmy. V červnu budou v nové inscenaci uvedeny miniopery s Brnem spjatého skladatele Jiřího Bulise, od jehož smrti uplyne 30 let. Koncertní linie se vrací do známých prostor Konventu Milosrdných bratří, a to v posledním postním týdnu s britsko-českým programem a premiérou skladby Vladimíra Franze. Druhý orchestrální koncert diversního jara představí další koncert z linie hudebních inventur, tentokrát mj. s novou instrumentací díla Karla Boleslava Jiráka od spřízněného autora Vojtěcha Dlaska. Komorní recitál spřízněného Milana Paľy přinese světovou premiéru celovečerní skladby pro sólové housle. Chybět nebudou ani sborové koncerty, na kterých Ensemble Versus představí repertoár sahající do období renesance i současnosti.


2. února 2023, 20:00
Hromniční koncert
Kostel sv. Tomáše v Brně
BYRD — PALESTRINA — GABRIELI — VAET — PACHELBEL — a další
Komorní sbor Ensemble Versus představí na Hromnice vokálně-instrumentální repertoár vázající se k tomuto svátku. V podání sboru, varhaníka Ondřeje Múčky a trombonisty Pavla Novotného zazní pod vedením sbormistra Vladimíra Maňase chorál a polyfonní skladby renesančních autorů.

20. února 2023, 10:00
Městská strašidla
Reduta (divadelní sál)
KRÁL | KYŠPERSKÝ — KYAS | KYŠPERSKÝ — DOUBRAVA | KYŠPERSKÝ
Repríza humoristického cyklu dětských minioper v režii Lukáše Kopeckého.

24. března 2023, 19:00
Světlo na konci tmy
Reduta (divadelní sál)
KYAS | KŘIVÁNKOVÁ
Repríza jednoaktové opery inspirované životem a dílem fotografa Františka Drtikola v režii Kateřiny Křivánkové.
Vstupenky k zakoupení zde.

29. března 2023, 19:00
Lamento

Konvent Milosrdných bratří
BRITTEN — FRANZ — MACMILLAN — KALABIS
První orchestrální koncert v následujícím roce konající se v průběhu posledního postního týdne s premiérou skladby Vladimíra Franze a sólisty Milanem Paľou a Jiřím Mrázem.

17. dubna 2023, 19:00 (v jednání)
Dandelion
místo v jednání
CATLIN SMITH
Světová premiéra celovečerní skladby kanadské autorky Lindy Catlin Smith v podání houslisty Milana Paľy.

13. června 2023, 19:00
Hudební inventura

Reduta (Mozartův sál)
FLOSMAN — DOBIÁŠ — JIRÁK | DLASK
Koncert z tradiční souborové linie věnující se výhradně domácí tvorbě prezentující premiéru instrumentace skladby Karla Boleslava Jiráka z pera Vojtěcha Dlaska se sólistkou Kateřinou Hebelkovou a spřízněným souborem Francisextet.
Vstupenky k zakoupení zde.

14. června 2023, 19:00
Česká sborová duchovní tvorba 20. a 21. století
Místo v jednání
EBEN — TUČAPSKÝ — KYAS — FIALA — a další
Sbor Ensemble Versus představuje českou duchovní tvorbu autorů komponujících (nejen) pro sbor ve 20. a 21. století.

29. června 2023, 20:00
Miniopery Jiřího Bulise – Guma, Smrtipot, Vyjdi támhle na kopeček
Provázek.dvůr (dvůr divadla Husa na provázku)
BULIS
Uvedení tří minioper skladatele Jiřího Bulise při příležitosti třiceti let od jeho úmrtí v režii Kateřiny Křivánkové.

Veškeré informace a podrobnosti budeme z provozních důvodů postupně aktualizovat.