Diversní jaro 2023

Provoz Ensemble Opera Diversa v první polovině roku 2023, kdy soubor slaví 20 let své existence pod současným názvem, orámují divadelní produkce. Zatímco zahajovat bude repríza cyklu dětských minioper Městská strašidla, v červnu budou v nové inscenaci uvedeny miniopery s Brnem spjatého skladatele Jiřího Bulise, od jehož smrti uplyne
30 let. Koncertní linie se vrací do známých prostor Konventu Milosrdných bratří, a to v posledním postním týdnu s britsko-českým programem a premiérou skladby Vladimíra Franze. Druhý orchestrální koncert diversního jara představí další koncert z linie hudebních inventur, tentokrát mj. s novou instrumentací díla Karla Boleslava Jiráka od spřízněného autora Vojtěcha Dlaska.


2. února 2023, 20:00
Hromniční koncert
Kostel sv. Tomáše v Brně
BYRD — PALESTRINA — GABRIELI — VAET — PACHELBEL — a další
Komorní sbor Ensemble Versus představí na Hromnice vokálně-instrumentální repertoár vázající se k tomuto svátku. V podání sboru, varhaníka Ondřeje Múčky a trombonisty Pavla Novotného zazní pod vedením sbormistra Vladimíra Maňase chorál a polyfonní skladby renesančních autorů.

20. února 2023, 10:00
Městská strašidla
Reduta (divadelní sál)
KRÁL | KYŠPERSKÝ — KYAS | KYŠPERSKÝ — DOUBRAVA | KYŠPERSKÝ
Repríza humoristického cyklu dětských minioper v režii Lukáše Kopeckého.

29. března 2023, 19:00
Lamento

Konvent Milosrdných bratří
BRITTEN — FRANZ — MACMILLAN — KALABIS
První orchestrální koncert v následujícím roce konající se v průběhu posledního postního týdne s premiérou skladby Vladimíra Franze a sólisty Milanem Paľou a Jiřím Mrázem.

13. června 2023, 19:00
Hudební inventura

Reduta (Mozartův sál)
FLOSMAN — DOBIÁŠ — JIRÁK | DLASK
Koncert z tradiční souborové linie věnující se výhradně domácí tvorbě prezentující premiéru instrumentace skladby Karla Boleslava Jiráka z pera Vojtěcha Dlaska se sólistkou Kateřinou Hebelkovou a spřízněným souborem Francisextet.

Druhá polovina června 2023, místo a čas v jednání
Vyjdi támhle na kopeček & Smrtipot
BULIS
Uvedení dvojice minioper skladatele Jiřího Bulise při příležitosti třiceti let od jeho úmrtí v režii Kateřiny Křivánkové.

Veškeré informace a podrobnosti budeme z provozních důvodů postupně aktualizovat.