Lamento

29. března 2023 v 19:00, sál Konventu Milosrdných bratří v Brně

Více informací najdete průběžně na facebookové události.

Ensemble Opera Diversa si v roce 2023 připomíná dvacet let své „oficiální“ existence, pročež každý z
plánovaných koncertů komorního orchestru obsahuje skladbu na objednávku od spřízněného
komponisty. Nejinak tomu bude v případě tohoto koncertního projektu, jímž orchestr zahajuje
diversní jaro 2023. Osloveným skladatelem je v tomto případě Vladimír Franz, jehož Pražské
divertimento
orchestr uvedl v roce 2017. Rex tremendae majestatis pro smyčce s velrybím zpěvem a
skřetími skřeky doplňuje dramaturgii, která je patřičná vůči termínu konání, tedy týdnu před květnou
nedělí a pašijovým týdnem (kdy se v Brně tradičně koná Velikonoční festival duchovní hudby). Na
závěr postní doby tedy dále zazní česká premiéra skladby Tuireadh Jamese MacMillana, jejíž název
lze přeložit jako rekviem a je dedikovaná obětem havárie na ropné plošině Piper Alpha v roce 1988.
Sólově při této příležitosti s orchestrem souboru poprvé vystoupí klarinetista Jiří Mráz. Lamentační
charakter koncertu dále doplňuje slzavá kompozice Lachrymae Benjamina Brittena, kterou autor
instrumentoval v posledním roce svého života, stejně jako památce Zdeňka Fencla věnovaná skladba
Tristium Viktora Kalabise, již Jiří Pilka označil jako dílo „pohybující se v agitační poloze na hranici
života a smrti“. V souvislosti s Kalabisovou kompozicí doplňme, že byla iniciačním bodem pro
sestavení tohoto programu – skladbě se totiž ve spolupráci se sólistou večera, spřízněným interpretem
souboru Milanem Paľou, vhodné dramaturgické umístění hledalo po několik let. Vzhledem k
připomínce 100. výročí od skladatelova narození tedy jde o příhodné připomenutí jeho díla i osobnosti.

Program

Benjamin Britten: Lachrymae pro violu a smyčce (1948/1976)
Vladimír Franz: Rex tremendae majestatis pro smyčce a zvukovou stopu (2023) PREMIÉRA
James MacMillan: Tuireadh pro klarinet a smyčce (1991/1995) ČESKÁ PREMIÉRA
Viktor Kalabis: Tristium, koncertní fantazie pro violu a smyčcové nástroje (1981)

Účinkují

Milan Paľa – viola
Jiří Mráz – klarinet
Ensemble Opera Diversa, vedoucí orchestru Jan Bělohlávek
diriguje Gabriela Tardonová

Vstupné na koncert je dobrovolné.

Milan Paľa (*1982) je československým houslistou a violistou. Studoval na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banské Bystrici, později pokračoval ve studiu na Hochschule für Musik und darstellende Kunst ve Vídni a na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. V soukromé třídě Semjona Yaroshevicha se obeznámil s legendární ruskou školou Davida Oistracha a v období studia se pravidelně účastnil mezinárodních mistrovských kurzů Vladimíra Spivakova v Zurichu. Byla to však spolupráce se skladateli, která měla zásadní vliv formování jeho hudebního projevu. Blízký vztah a tvořivá spolupráce se skladateli jako jsou Jean Guillou, Jevgenij Iršai a František Gregor Emmert vedla ke vzniku množství skladeb „šitých na míru“ houslistovi, který průběžně rozšiřoval své interpretační schopnosti až k bodu, kdy jeho hra daleko přesáhla běžné limity. Milan Paľa je vyhledávaným interpretem pro uvádění nových děl. Má za sebou velké množství premiér skladeb současných autorů (vedle již zmíněných jsou jimi například Marian Lejava, Christophe Sirodeau, Erkki-Sven Tüür, Ádám Kondor, Ivan Josip Skender, Ante Knešaurek, Tõnu Kõrvits, Daniel Matej, Lena Sierova, Wolfgang Bauer a další).

Foto Marek Olbrzymek

Jiří Mráz je český klarinetista a basklarinetista. Studoval na konzervatořích v Teplicích a v Praze, dále pokračoval na HAMU v Praze. Absolvoval mistrovské kurzy v Salzburgu, Drážďanech, Žirovnici. Hrál v Severočeské filharmonii Teplice nebo v opeře F.X.Šaldy v Liberci, v současné době je členem orchestru Filharmonici města Prahy – City of Prague Philharmonic Orchestra. Působí jako interpret a autor hudby v alternativním divadle i jako pódiový hráč v mnoha inscenacích pražských divadel. Vystupuje jako sólista, pořádá vlastní klarinetové recitály a semináře, založil dechové trio Hibernal. Specializuje se na interpretaci soudobé vážné hudby, jak sólo, tak i komorně, například v souboru Konvergence. V obci Lhota pod Džbánem pořádá hudební festival Zastávka, v němž propojuje své tři záliby – hudbu, železnici a vinnou révu.

Za recenzi koncertu pro portál Brno – město hudby děkujeme Tereze Opálkové a za recenzi pro časopis Harmonie děkujeme Lukáši Pavlicovi.

Koncert se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Brna, Ochranného svazu autorského a Nadačního fondu Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové a pod záštitou J. E. Matthew Fielda, velvyslance Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice.