Diversní podzim 2022

Na podzimní měsíce letošního roku soubor Ensemble Opera Diversa připravuje několik událostí operního, koncertního i komorního charakteru. V rámci operního provozu je kromě repríz oblíbených repertoárových inscenací dále připravována premiéra jednoaktové opery inspirované osobou fotografa Františka Drtikola. Koncertní události prezentují tvorbu především tuzemských autorů se světovými premiérami děl Radima Bednaříka, Terezy Opálkové a Pavla Slezáka. První z koncertů nové komorní linie věnující se tolik opomíjené soudobé kvartetní tvorbě navíc uvede premiéru kvartetu Ondřeje Kyase. Na přelom října a listopadu je taktéž připravován dušičkový diptych sestávající se ze sborového koncertu v podání Ensemble Versus a komorního recitálu manželů Paľových.

Kromě návratů do Reduty, Domu umění a Leitnerky s námi můžete zavítat do nově otevřené kavárny PF Café na Dominikánském náměstí, ale také do dvou brněnských vil – Löw-Beer a Stiassni.

Těšíme se na podzimní viděnou a slyšenou!

14. září 2022, 19:00
Concerto per KMS
vila Löw-Beer
BLATNÝ — SPILKA — CHLUBNA — HUSA
Koncert sestávající se výhradně z děl tuzemských autorů svázaných s činností Klubu moravských skladatelů, od jehož založení letos uplynulo sto let.

10. října 2022, 19:30
Labské horrorroperry
Klub Leitnerova
KYAS | DRÁBEK
Milovaný i obávaný cyklus horrorových minioper v inscenaci Kateřiny Křivánkové.

19. říjen 2022, 19:00
Diversa Quartet: Point Nemo
PF Café
KYAS — IŠTVAN — KÕRVITS
Úvodní koncert nové linie zaměřené na soudobou komorní tvorbu především pro smyčcové kvarteto s premiérou díla Ondřeje Kyase.

30. října 2022, 19:00
Pokánie
vila Stiassni
BERGER — BIBIK
Komorní recitál v rámci dušičkového diptychu v podání spřízněných interpretů Kataríny a Milana Paľových.

2. listopadu 2022, 19:30
Requiem
bazilika Nanebevzetí Panny Marie
DURUFLÉ
Liturgické provedení Duruflého Requiem v rámci dušičkového diptychu v podání Ensemble Versus a varhaníka Ondřeje Múčky.

3. prosince 2022, 14:00 a 16:00
Městská strašidla
Reduta (divadelní sál)
KRÁL | KYŠPERSKÝ – KYAS | KYŠPERSKÝ – DOUBRAVA | KYŠPERSKÝ
Dvojí uvedení humoristického cyklu dětských minioper v režii Lukáše Kopeckého.

6. prosince 2022, 19:00
Hudební inventura
foyer Domu umění
SLEZÁK — OPÁLKOVÁ — KOMOROUS — BEDNAŘÍK
Koncertní program v rámci linie reflektující novou či méně prováděnou domácí tvorbu s cimbalistou Michalem Grombiříkem a třemi světovými premiérami.

28. prosinec 2022, 19:00
Světlo na konci tmy
Reduta (divadelní sál)
KYAS | KŘIVÁNKOVÁ
Premiéra jednoaktové opery s videoartem inspirované životem a dílem Františka Drtikola s hudbou Ondřeje Kyase na libreto režisérky inscenace Kateřiny Křivánkové.

Všechny změny vyhrazeny.