Concerto per KMS

14. září 2022 v 19:00, Vila Löw-Beer

Více informací najdete průběžně na facebookové události.

První orchestrální koncert diversního podzimu vzdává hold dosud aktivnímu Klubu moravských
skladatelů
, od jehož založení 17. září uběhne sto let. Klub byl roku 1922 ustanoven jako spolek
sdružující hudební skladatele, interprety, publicisty, teoretiky a propagátory soudobého hudebního
umění. Program se proto v tomto duchu sestává výhradně z děl skladatelů spjatých s Klubem
v různých rovinách – Pavla Blatného, Dalibora Spilky, Osvalda Chlubny a Karla Husy. Koncert, jehož
konání bylo již třikrát odloženo, se uskuteční v prostorách secesní vily Löw-Beer, odkud soubor
doposud pouze streamoval. Svou dramaturgií navíc částečně spadá do souborové linie hudebních
inventur, které jsou v diversním pojetí tradičně věnovány méně provozovaným nebo na objednávku
souboru vytvořeným skladbám tuzemských skladatelů.

Program

Pavel Blatný: Kruh pro smyčce (1976)
Dalibor Spilka: Sonata per archi (1975)
Osvald Chlubna: Studie pro cembalo a smyčce (1970)
Karel Husa: Divertimento pro smyčce (1948)

Účinkují

cembalo Monika Šujanová
Ensemble Opera Diversa, vedoucí orchestru Jan Bělohlávek
diriguje Gabriela Tardonová

Vstupné na koncert je dobrovolné. Kapacita sálu omezena. Rezervace jsou možné přes facebookové
zprávy nebo prostřednictvím e-mailu ensemble@operadiversa.cz.

Monika Šujanová (1977) se narodila ve Frýdku-Místku. Pro svůj velký zájem o hudbu se ve druhém ročníku gymnázia přihlásila ke studiu hry na klavír na konzervatoř v Brně. Studium gymnázia v rodném městě dokončila individuálním způsobem souběžně s denním studiem na konzervatoři. Šestileté vzdělávání pak zakončila absolutoriem ve třídě pana profesora Václava Šeffla. Poté vystudovala magisterský obor Hra na cembalo na Janáčkově akademii múzických umění u doc. Barbary Marie Willi, Ph.D. Své hudební vzdělávání rozšiřovala účastí na letních prázdninových kurzech staré hudby ve Valticích a v Prachaticích, dále také na Akademii staré hudby na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde získala bakalářský titul v oboru Teorie a provozovací praxe staré hudby – hra na cembalo (u pana profesora Shaleva Ad-El) a rok poté v tomtéž oboru – ve hře na zobcovou flétnu (u paní profesorky Suzanne Wagner). Absolvovala také kurzy na Drážďanské akademii staré hudby u Johna Tolla ve hře na cembalo. V rámci programu Erasmus studovala tři měsíce na Vysoké hudební škole v Trossingenu (Marieke Spaans, Junghae Lee, Lars Ulrik Mortensen, Alberto Rinaldi, Carsten Lorenz). Soukromě vyučuje hru na klavír, zobcovou flétnu, cembalo. Každoročně korepetuje prázdninové barokní kurzy staré hudby v Holešově, absolventské koncerty na konzervatoři v Brně, JAMU a přijímací zkoušky na Akademii staré hudby na FF MU. Objevuje se na koncertech převážně jako interpret komorní barokní hudby a současné tvorby. Spolupracovala s mnoha českými barokními soubory. Je aktivní členkou souboru Musica Armonia, který založila s významnou interpretkou barokní hudby Michaelou Koudelkovou. Na konzervatoři v Brně působí od roku 2005. Korepetuje ve třídě zobcových fléten, vyučuje komorní hru, povinné cembalo a basso continuo pro studenty hlavního oboru zobcová flétna. Vede barokní interpretační seminář, který je otevřen pro všechny studenty školy, kteří se zajímají o provozování staré hudby. V roce 2019 založila hlavní obor hra na cembalo, který také aktuálně vyučuje.

Foto: Vít Kobza