Ensemble Versus vyhrál přehlídku historického zpěvu

notyEnsemble Versus se stal laureátem XI. ročníku Harantovských slavností historického zpěvu, který se uskutečnil ve dnech 20.–21. června 2015. Tohoto festivalu na hradě a v městečku Pecka se letos zúčastnilo jedenáct souborů, mezi nimiž byl Ensemble Versus odbornou porotou oceněn jako nejlepší. Již v roce 2011 byl sbor na téže přehlídce vyznamenán za stylovou interpretaci chrámové polyfonie.

Na facebookové stránce Harantovských slavností se můžete podívat na pár fotografií.

Komorní sbor Ensemble Versus vznikl původně jako studentské sdružení pod názvem kaMUFFláž v roce 2003, od roku 2009 působí pod názvem Ensemble Versus jako součást brněnského sdružení hudebníků Ensemble Opera Diversa a pod záštitou Ústavu hudební vědy FF MU. Jeho vedoucím je Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. Sbor se zabývá výhradně duchovní hudbou, především repertoárem 16. a 20. století.