Kateřina Křivánková

Vystudovala klasický zpěv na brněnské konzervatoři a je absolventkou operní režie na HF JAMU (ped. vedení doc. Mgr. V. Málek). V produkci Komorní opery hudební fakulty JAMU režírovala například opery Il Matrimonio segreto D. Cimarosy (2019, dirigent D. Binetti), Zkouška lásky od G. Rossiniho (2019, dirigent P. Červák), Veselohra na mostě B. Martinů (2021, dirigent F. Urban) a operu Dialogy karmelitek skladatele F. Poulenca (2022, dirigent P. Červák), kde kromě režie byla i spoluautorkou českého libreta a dramaturgické úpravy díla. Dále připravila pro festival Janáček Brno 2022 Matiné HF JAMU s názvem Janáček smečuje, škola JAMUje. Spolupracovala také s Filharmonií Brno – pro festival Moravský podzim 2021 režijně připravila scénické koncerty s názvy Kalokagathia I. a II. V roce 2022 v rámci Olomouckých barokních slavnostní režírovala zpěvohru Dráteník od F. Škroupa ve vlastní dramaturgické úpravě, na ZUŠ Veveří zrežírovala operu Psí svět autorů O. Kyase a P. Drábka (2022, dirigent J. Bělohlávek).

Jako operní režisérka se nezabývá pouze hudebně-dramatickými díly, ale i autorskými divadelními projekty (námět, scénář, režie), jako například: zpěvohra Byla cesta ušlapaná (Divadlo Kolárka, 2014), pohádka Koupili si rybičku (Divadlo Kolárka, 2017), inscenace Třiďte odpad (JAMU, 2018) či inscenace V proudu (Divadlo Kolárka, 2018). Kateřina je kmenovou režisérkou souboru EOD, zde zrežírovala například cykly minioper Labské horroroperry (2019) a Manželské miniopery (2021) O. Kyase a P. Drábka. V roce 2022 zde zrežírovala operu Světlo na konci tmy (hudba O. Kyas) na vlastní autorské libreto, v roce 2023 se zhostila režie cyklu Miniopery Jiřího Bulise.

Kromě režijní práce se věnuje vlastní hudební tvorbě v kapele eLiška, pedagogické činnosti na ZUŠ Veveří (obor Tvůrčí dramatika) a v neposlední řadě své rodině.