Misericordia

17. května 2022 od 19:00, kostel blahoslavené Marie Restituty na Lesné v Brně

V rámci své dramaturgické linie chrámových koncertů se tentokrát Ensemble Opera Diversa vydává do prostor nového kostela na Lesné, jehož akusticky podmanivé prostory naplní komorní orchestr, sólová trubka a komorní sbor. V rámci večera zazní tři české premiéry – ve vzájemném kontrastu zaznívají díla současných britských autorů (Matthews, MacMillan) a skladby vycházející z tradice evropského minimalismu. V této nelehké době jsou zvlášť aktuální slova středověké antifony Da pacem, Domine, kterou zhudebnil Pēteris Vasks, stejně jako motiv milosrdenství, jenž naplňuje kantátu Lukáše Borzíka a zároveň dává jméno samotnému koncertu.

Program:

David Matthews: Introit pro dvě trubky a smyčce (1981/2000)

Pēteris Vasks: Da pacem, Domine pro sbor a smyčce (2016) ČESKÁ PREMIÉRA

James MacMillan: Seraph pro trubku a smyčce (2010) ČESKÁ PREMIÉRA

Lukáš Borzík: Misericordia pro sbor a komorní orchestr (2016/2022) ČESKÁ PREMIÉRA

Účinkují:

Trubky: Vít Otáhal, Jozef Zimka

Ensemble Versus, sbormistr Vladimír Maňas

Ensemble Opera Diversa, vedoucí orchestru Jan Bělohlávek

Diriguje: Gabriela Tardonová

Vstupné na koncert je dobrovolné. Případné rezervace jsou možné přes facebookové zprávy nebo prostřednictvím e-mailu ensemble@operadiversa.cz.

Za recenzi koncertu děkujeme Lukáši Pavlicovi: http://www.mestohudby.cz/publicistika/kritika/misericordia-duchovni-tvorba-soucasnych-britu

Koncert se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a statutárního města Brna a pod záštitou J. E. Nicka Archera, velvyslance Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice.