Můj pokus o mistrovský opus: Vilém Veverka a Suita Pavla Haase

Česká televize uvedla 23. 11. 2016 v premiéře dokument z cyklu Můj pokus o mistrovský opus. Hobojista Vilém Veverka si ke konfrontaci zvolil Suitu pro hoboj a klavír Pavla Haase, která v pořadu zaznívá také ve verzi pro hoboj a smyčce v podání Ensemble Opera Diversa pod taktovkou Gabriely Tardonové (koncert 15. 9. 2015 v Domě umění v Brně). Dokumentu navzdory je třeba zmínit, že autorem úpravy pro smyčce je kmenový skladatel Ensemble Opera Diversa Ondřej Kyas a že nápad na orchestraci Haasovy Suity nevzešel od diversního dramaturga, ale diversního ekonoma a obdivovatele Haasova díla Lubora Pokludy.

Odkaz do archivu ČT zde.