Ensemble Opera Diversa a Vilém Veverka (Kyas, Novák, Klein, Haas)

15. září 2015, 19.00, Dům umění města Brna

Ensemble Opera Diversa, dirigent Gabriela Tardonová, hoboj Vilém Veverka

Program

Ondřej Kyas: Introitus pro smyčcový orchestr

Jan Novák: Koncert pro hoboj a komorní orchestr

Gideon Klein: Partita v úpravě Vojtěcha Saudka pro smyčcový orchestr

Pavel Haas: Suita pro hoboj a klavír v úpravě Ondřeje Kyase pro hoboj a smyčcový orchestr

Koncert recenzoval Boris Klepal pro Město hudby

Záznam České televize z brněnského provedení byl užit v dokumentu Můj pokus o mistrovský opus

Předpremiéra projektu se uskutečnila 14. 9. 2015 v Ostravě, režisérem záznamu je Jakub Kořínek (produkční skupina ČT Ostrava svévolně zpřeházela pořadí skladeb v rámci záznamu) zde