CD – Jan Novák, Vol. 2

Na sklonku roku 2016  vzniklo nové CD s díly Jana Nováka (1921–1984). Pod taktovkou Gabriely Tardonové a v režii Tomáše Řezníčka nahrál Ensemble Opera Diversa v říjnu a listopadu skladby Odarum concentus, Choreae vernales a Carmina Sulamitis se sólisty Kristinou Vaculovou a Lucií Hilscherovou. Dramaturgií tak soubor pokračuje v důsledném mapování ne zcela doceněného díla novoříšského rodáka a jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů 20. století.

Slavnostní prezentace CD proběhne v rámci koncertu Ensemble Opera Diversa 6. 2. 2017 v Redutě.

CD vychází za finanční podpory Ministerstva kultury, statutárního města Brna a programu Partnerství OSA.