Exsultet

24. října 2023 v 19:00, Českobratrský evangelický chrám Jana Amose Komenského („Červený kostel“)

Více informací najdete průběžně na facebookové události.

Dramaturgie letošního chrámového koncertu nejen že navazuje na tradici souborové linie usilující o uvádění (současných) duchovních děl v jejich původních prostorách (od 2010), ale také doplňuje dvacetileté jubileum Ensemble Opera Diversa o další provedení světové premiéry od dlouhodobě spřízněného skladatele. Při návratu do „Červeného kostela“ na Komenského náměstí se setkávají dva zdánlivě vzdálené světy: výběr Responsorií pozdně renesančního Carla Gesualda da Venosy s novým Exsultet kmenového autora Ondřeje Kyase, který z iniciativy souboru zkomponoval skladbu využívající „ustálenou“ instrumentaci diversního smyčcového orchestru obohacenou o vibrafon a kvarteto historických nástrojů. Ve spolupráci s komorním sborem Ensemble Versus tak vznikl program, který pod pomyslnou taktovkou Gabriely Tardonové symbolizuje étos dlouhodobých snah souboru přinášet nové, znovuobjevovat pozapomenuté a hledat kontexty v méně provozovaném.

Text Exsultet je rozdělen na 24 strof (odstavců, oddílů). Každý z oddílů je založen na prodlevě vybrané z katalogu „mých oblíbených čtyřzvuků“. Tento soupis čtyřzvuků, jejichž společnou vlastností je jistá harmonická víceznačnost (v rámci tonálního/modálního uvažování) a napětí mírné disonance (vždy obsahují interval sekundy či septimy) jsem si před nějakou dobou sestavil, aniž bych měl v úmyslu použít jej právě v Exsultet. Čtyřzvuky jsou pak různě instrumentačně pojednány: zpočátku jako statické prodlevy, později se pomocí figurací a oktávových transpozic „rozhýbají“. Nad nimi se klenou melodické linie. Jde o jednohlas, ovšem zase různě dobarvovaný: nejčastěji paralelními intervaly na způsob jednoduchého středověkého organa. Na rozdíl od středověkých choralistů používám i jiné intervaly než čisté kvinty a kvarty – objevují se zde tercie (a to přísně malé nebo velké pro celou sekci, což může vést k překvapivě disonantním souzvukům nad původně „krotkou“ diatonickou melodií), nebo malé septimy a velké nony (tj. obraty velké sekundy). Na několika místech dojde i ke kánonickému, tj. fázovému zahuštění výchozího jednohlasu. Také rytmus vychází z uvolněného chorálního stylu, svobodně střídajícího metrum dle požadavků textu. V rytmizovanějších pasážích se pak rytmus zpevňuje k precizní pulzaci v duchu Reichova minimalismu. Zvažoval jsem, jestli nevyjít z původní chorální melodie, ale nakonec jsem vytvořil linky zcela vlastní; jediné místo, kde cituji původní chorál, je dialogická pasáž (kněz: „Dominus vobiscum“, lid: „Et cum spiritu tuo“, atd.) vymykající se monologické povaze celého Exsultet.

Ondřej Kyas

Program:

Carlo Gesualdo da Venosa: Tenebrae Responsoria pro sbor a hráče na historické nástroje, výběr (1611)
Ondřej Kyas: Exsultet pro sbor, historické nástroje, smyčce a bicí (2023) PREMIÉRA

Účinkující:

Ensemble Versus a hráči na historické nástroje, sbormistři Vladimír Maňas a Patrik Buchta
Ensemble Opera Diversa, vedoucí orchestru Jan Bělohlávek
Lukáš Rieger mluvené slovo
Gabriela Tardonová dirigentka

Vstupné na koncert je dobrovolné.

Ensemble Versus vznikl v roce 2003 jako komorní sbor studentů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, v roce 2009 se stal součástí brněnského sdružení hudebníků Ensemble Opera Diversa. Sbor založil Vladimír Maňas, řídí jej společně se sbormistrem Patrikem Buchtou. Ensemble Versus od svého počátku působí pod záštitou Ústavu hudební vědy FF MU. V tematických programech duchovní hudby 16. a 17. století vystupuje se specializovanými instrumentálními soubory (Capella OrnamentataCastello in ariaMusica figuralis). Repertoár sboru je soustředěn na duchovní hudbu 16. a 20. století a na duchovní díla současných skladatelů. Muzikologické zázemí umožňuje souboru provádět renesanční skladby ve vlastních transkripcích, rovnocenné místo v repertoáru mají také skladby vzniklé na objednávku sboru. Kromě vlastních vystoupení se sbor podílel na řadě větších, vokálně-instrumentálních projektů, tradičně také s diversním orchestrem (premiéra kantáty Duše pout Emilíe Hany Škarkové, premiéra Chrámového koncertu Petera Grahama, Te Deum laudamus a Magnificat Ondřeje Kyase nebo české premiéry Misericordia Lukáše Borzíka a Da pacem Peterise Vaskse).

Gabriela Tardonová (* 1975) pochází z Karviné. V roce 1998 promovala na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
v oboru sbormistrovství a poté vystudovala dirigování na JAMU ve třídě Rostislava Hališky a Lubomíra Mátla. V letech 2003—2004 studovala v rakouském Grazu na Universität für Musik und darstellende Kunst v dirigentské třídě Martina Siegharta. V rámci tohoto stipendijního pobytu byla vybrána k aktivní účasti na mezinárodním festivalu International Week konaném v Grazu, kde spolupracovala s univerzitním symfonickým orchestrem. Do velké míry se zaměřuje především na uvádění soudobé operní tvorby, působí jako dirigentka orchestru Mladí brněnští symfonikové.
S Ensemble Opera Diversa pravidelně spolupracuje od roku 2006.

Ensemble Opera Diversa je umělecký soubor, který se soustředí na objevné hudební a divadelní programy. Během více než dvacetiletého působení se ze souboru vyvinula hudební společnost, jež ve vlastní produkci organizuje kolem dvou desítek vystoupení ročně, a to především v domovském Brně. Jedinečnost souboru je z části způsobena jeho trojjediností – autorské hudební divadlo, orchestrální nebo komorní koncerty s objevnou dramaturgií a koncerty komorního sboru Ensemble Versus. Během podzimu 2022 navíc v rámci souboru vzniklo smyčcové kvarteto Diversa Quartet věnující se především tuzemské i zahraniční soudobé kvartetní tvorbě. K tomu těleso iniciuje nebo se podílí na tvorbě CD nosičů či rozhlasových nahrávek. Svou dramaturgií, podněcováním nových skladeb i interpretačním nasazením soubor usiluje o dialog s otevřeným posluchačem.

Koncert pro portál Brno – město hudby recenzovala Tereza Opálková, přečíst si ji můžete zde.

Koncert se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Brna a Ochranného svazu autorského.