Diversa Quartet: For David Matthews

20. září 2023 v 17:30 beseda se skladatelem, 19:00 koncert, vila Löw-Beer

Více informací najdete průběžně na facebookové události.

David Matthews (* 1943) je významný britský skladatel, který má silné vazby na Brno. Kromě aktivní účasti na bytových seminářích za komunistického režimu ho pojí dlouhodobé přátelství s brněnskými skladateli Pavlem Zemkem Novákem a Peterem Grahamem, jeho dílo New Fire bylo ve světové premiéře uvedeno na závěrečném koncertu Velikonočního festivalu duchovní hudby 2018 a Ensemble Opera Diversa v české premiéře roku 2014 za autorovy přítomnosti uvedl jeho skladbu Introit, kterou ještě reprízoval v roce 2022 v nádherných prostorách kostela blahoslavené Marie Restituty.

Soubor Ensemble Opera Diversa proto v rámci své komorní kvartetní linie při příležitosti Matthewsova životního jubilea navazuje na tyto okolnosti a za jeho osobní přítomnosti proběhne moderovaná beseda, kde bude probrán nejen jeho vztah k městu Brnu, ale také to, jak pracoval na dokončení Symfonie č. 10 Gustava Mahlera, jak vznikala jeho monografie o Benjaminu Brittenovi, o jeho obrazech a malbách nebo na čem v současnosti pracuje. Beseda bude vedena v angličtině s tlumočením do češtiny.

Na programu navazujícího koncertu pak soubor v české premiéře uvede jeho Klavírní kvintet, který doplňují díla skladatelů spjatých s Matthewsovým životem a dílem: kromě raného a nedokončeného Mahlerova Klavírního kvartetu, české premiéry Klavírního kvartetu Pavla Zemka Nováka – zkomponovaného a premiérovaného ve Velké Británii – a dechovým duem Double for David Matthews Petera Grahama, jež by mělo zaznít ve světové premiéře, bude dále uveden raný smyčcový kvartet Rhapsody od klasika anglické hudby Benjamina Brittena, pro kterého Matthews
pracoval jako asistent ředitele festivalu v Aldeburgh. Společně se smyčcovým kvartetem Diversa Quartet se představí klavíristka Kristýna Znamenáčková, flétnistka Eva Bergerová a klarinetista Jiří Tolar.

Program:

Gustav Mahler: Klavírní kvartet a moll (1876?)
Peter Graham: Double for David Matthews pro flétnu a klarinet (1990) PREMIÉRA
Pavel Zemek Novák: Klavírní kvartet “on Painswick Hymn” (2000) ČESKÁ PREMIÉRA
Benjamin Britten: Rhapsody pro smyčcové kvarteto (1929)
David Matthews: Klavírní kvintet, op. 92 (2004) ČESKÁ PREMIÉRA

Účinkující:

klavír Kristýna Znamenáčková
flétna Eva Bergerová
klarinet Jiří Tolar

Diversa Quartet
1. housle Barbara Tolarová
2. housle Jan Bělohlávek
viola David Křivský
violoncello Iva Wiesnerová

Vstupné na koncert je dobrovolné.

Kristýna Znamenáčková (* 1988) pochází z Boskovic. Hře na klavír se věnovala na konzervatoři Brno u Dagmar Pančochové, na AMU v Praze u Františka Malého a na JAMU v Brně pod vedením Aleny Vlasákové a Jana Jiraského. Roku 2021 dokončila doktorské studium na JAMU v Brně obhajobou disertační práce s názvem Sólová klavírní tvorba Bohuslava Martinů. Těžištěm interpretace Kristýny Znamenáčkové je hudba 20. století s důrazem právě na dílo Bohuslava Martinů. Roku 2016 zvítězila v interpretační soutěži Nadace Bohuslava Martinů a získala zvláštní ocenění za interpretaci jeho Sonáty pro klavír. Je koncertně aktivní jako sólistka i komorní a ansámblová hráčka (spolupráce s PS Kantiléna a Činohrou NdB, Ensemble Opera Diversa, se sólisty Janou Vondrů, Markétou Cukrovou, Ivou Bittovou). S Ensemble Opera Diversa a klavíristkami Lucií Schinzelovou a Pavlou Markovou roku 2019 nahrála díla Concentus Biiugis a Rustica Musa II. skladatele Jana Nováka.

Eva Bergerová (* 1985) se hře na flétnu věnuje od svých deseti let. Je absolventkou košické konzervatoře a JAMU v Brně. Během studií se zúčastnila několika národních i mezinárodních soutěží. Sólově vystoupila se Státní filharmonií Košice. Zúčastnila se rovněž mistrovských kurzů s osobnostmi jako Dennis Bouriakov, Clara Novak, János Bálint a další. V současnosti působí v orchestru opery Národního divadla Brno, kde od ledna 2022 zastává pozici sólo flétnistky.

Jiří Tolar (* 1991) je rodákem z Plzně, kde absolvoval tamější konzervatoř. Již během studia na konzervatoři absolvoval sólové turné v Japonsku. Svá studia završil absolvováním JAMU v Brně. Během vysokoškolských studií absolvoval dvouletou stáž v orchestrální akademii Filharmonie Brno a řadu mistrovských kurzů u osobností jako Philippe Cuper, Paolo Beltramini, Harri Mäki a další. Od roku 2017 je členem orchestru opery Moravského divadla Olomouc a od roku 2021 současně působí jako odborný pedagog na Konzervatoři Brno.

Ensemble Opera Diversa je umělecký soubor, který se soustředí na objevné hudební a divadelní programy. Během více než dvacetiletého působení se ze souboru vyvinula hudební společnost, jež ve vlastní produkci organizuje kolem dvou desítek vystoupení ročně, a to především v domovském Brně. Jedinečnost souboru je z části způsobena jeho trojjediností – autorské hudební divadlo, orchestrální nebo komorní koncerty s objevnou dramaturgií a koncerty komorního sboru Ensemble Versus. K tomu těleso iniciuje nebo se podílí na tvorbě CD nosičů či rozhlasových nahrávek. Svou dramaturgií, podněcováním nových skladeb i interpretačním nasazením soubor usiluje o dialog s otevřeným posluchačem. Diversa Quartet je v loňském roce ustanovené smyčcové kvarteto, skládající se z kmenových členů orchestru. Narozeninový koncert bude druhým koncertem v komorní linii po koncertu Point Nemo v říjnu 2022.

Záštitu nad koncertem převzal J. E. Matthew Field, velvyslanec Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice.

Koncert se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.