Hudební inventura

Středa 29. května 2024 v 19:00, Dvorana Rektorátu VUT, Brno

V rámci koncertní linie Hudebních inventur se soubor již tradičně věnuje (znovu)objevování a objednávání skladeb domácích autorů. Tentokrát se program přesouvá do komorního provozu a zaměřuje se na autory spojené s pražským hudebním prostředím. Ironizací celého dramaturgického konceptu je premiéra skladby Miloše Orsona Štědroně, který z podnětu souboru složil písňový cyklus na básně Ivana Blatného. Druhou světovou premiérou bude uvedení smyčcového kvartetu Slavomíra Hořínky, jehož dílo vzniklo pro interpretační soutěž Pražského jara. Program doplňuje trio nedávno zesnulého Hanuše Bartoně a výjimečné Parénéze Svatopluka Havelky. Společně s „rezidenčním“ Diversa Quartet se představí jak dlouhodobě spříznění interpreti Aneta Podracká Bendová a OK Percussion Duo (Martin Opršál, Martin Kleibl), tak klavíristka Tereza Plešáková, která se souborem spolupracuje vůbec poprvé.

Program:

Miloš Orson Štědroň: Shifting Sands, písňový cyklus na básně Ivana Blatného pro soprán a klavír (2024) PREMIÉRA
Slavomír Hořínka: Four pro smyčcové kvarteto (2020) PREMIÉRA
Hanuš Bartoň: Šest starobylých miniatur pro smyčcové trio (2000)
Svatopluk Havelka: Parénéze pro komorní ansámbl (1993)

Účinkující:

Aneta Podracká Bendová soprán
Tereza Plešáková klavír
OK Percussion Duo
–  Martin Opršál
–  Martin Kleibl

Diversa Quartet:
– Barbara Tolarová 1. housle
 Jan Bělohlávek 2. housle
– David Křivský viola
– Iva Wiesnerová violoncello

Vstupné na koncert je dobrovolné.

Aneta Podracká Bendová (* 1991) se studiem hudby zabývala teoreticky na Masarykově univerzitě (hudební věda) a prakticky na JAMU v Brně (zpěv). Zúčastnila se rozličných workshopů a masterclass od klasického zaměření, přes improvizaci až k tvorbě soudobé. Spolupracovala s Filharmonií Brno, ČFSB, Brno Contemporary Orchestra, Czech Ensemble Baroque, Societas Incognitorium, Canticum Ostrava, Chorakademie Lubeck aj. Pravidelně koncertuje s komorním uskupením Trio Bel Canto. Své působení rozšiřuje o pedagogickou činnost a také hlasovou spolupráci s dětským sborem Kantiléna Brno. Vystupovala v rámci festivalů Moravský podzim, Janáček Brno a Velikonoční festival duchovní hudby. Opakovaně performuje na festivalech soudobé opery a hudby NODO a Ostravské dny, Expozice nové hudby, Forfest, Setkávání nové hudby Plus a Hudební současnost aj. Společně s týmem brněnských Mikrooper oživují veřejný městský prostor se současnými skladateli (Radim Hanousek, František Chaloupka) a pravidelně spolupracuje také s brněnským spolkem Hausopera a Ensemble Opera Diversa, pro který nastudovala vícero soudobých oper.

Tereza Plešáková (* 1992) pochází z Děčína. Studovala hru na klavír na Konzervatoři v Teplicích, Hudební akademii v Katovicích a JAMU v Brně. Už během studií se profilovala v komorní hře. První zkušenosti získala během působení v Triu Per Fugio (Jan Zrostlík – housle, Jaroslav Škuta – klarinet), které se věnovalo přednostně hudbě 20. a 21. století. Během pobytu v Polsku koncertovala s vokálním kvartetem KatoCanto. Příležitostně spolupracuje s Janáček Ensemble a s Divadlem Koráb. Pravidelně vystupuje v klavírním duu s Alžbětou Sikorovou a se zpěváky Janou Vondrů a Alešem Janigou. Své pedagogické a korepetitorské schopnosti plně využívá při práci na ZUŠ Střelice.

Soubor bicích nástrojů OK Percussion Duo působí na hudební scéně od roku 2007. Zakladateli dua jsou Martin Opršál a Martin Kleibl. Od počátku své existence soubor iniciuje vznik nového repertoáru pro svoje obsazení. Jednou z cest je spolupráce s renomovanými českými a zahraničními autory. Ti opakovaně oceňují vysokou interpretační vyspělost souboru, která jim nabízí bohatou zásobu kompozičních možností. V řadě autorů se objevují jména jako Vít Zouhar, Pavel Zemek Novák, František Gregor Emmert, Pavel Blatný, Miloš Štědroň, Zdeněk Král nebo nositel Pulitzerovy ceny Karel Husa. Dalším směrem vývoje je tvorba vlastních kompozic členů dua. Od prvního vystoupení na Janáčkově akademii múzických umění v Brně soubor účinkoval na desítkách koncertů a hudebních festivalů v zahraničí (USA, Švýcarsko, Rakousko, Maďarsko, Polsko, Slovensko) i na domácí půdě (Moravský podzim, Janáčkův máj Ostrava, Mahler Jihlava). Oba protagonisté kromě působení v duu uplatňují své schopnosti v dalších projektech různých žánrů (klasická i soudobá vážná hudba, jazz, pop) a své zkušenosti zúročují v jedinečné symbióze dvou výrazných perkusionistických osobností.

Diversa Quartet je smyčcové kvarteto založené pod hlavičkou souboru v roce 2022. Těleso sestává z kmenových členů orchestru a soustředí se především na tuzemskou i zahraniční tvorbu pro smyčcové kvarteto posledních sta let
s příležitostným obohacením o další interprety a s ambicí přenést „diversní myšlení“ do komorního prostředí.

Ensemble Opera Diversa je umělecký soubor, který se soustředí na objevné hudební a divadelní programy. Během více než dvacetiletého působení se ze souboru vyvinula hudební společnost, jež ve vlastní produkci organizuje kolem dvou desítek vystoupení ročně, a to především v domovském Brně. Jedinečnost souboru je z části způsobena jeho trojjediností — autorské hudební divadlo, orchestrální nebo komorní koncerty se zajímavou dramaturgií a koncerty komorního sboru Ensemble Versus. Během podzimu 2022 navíc v rámci souboru vzniklo smyčcové kvarteto Diversa Quartet věnující se především tuzemské i zahraniční soudobé kvartetní tvorbě. K tomu těleso se svou kmenovou dirigentkou Gabrielou Tardonovou iniciuje nebo se podílí na tvorbě CD nosičů či rozhlasových nahrávek. Svou dramaturgií, podněcováním nových skladeb i interpretačním nasazením soubor usiluje o dialog s otevřeným posluchačem.

Koncert se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Brna a Nadace Český hudební fond.