Tvář vody

Úterý 4. června 2024 v 19:00, Atrium Moravské zemské knihovny, Brno

Po roční odmlce se orchestr souboru Ensemble Opera Diversa představí v koncertě pod širým nebem. Tematický program nahlíží na rozmanité způsoby, jakými téma vody prostupuje hudebními kompozicemi 20. a 21. století. Toru Takemitsu důmyslně využívá hudební kryptogramy, Thomas Adès se inspiruje námořními pracovními písněmi, Kalevi Aho zase čerpá z mořských námětů laponské kultury. Tři české premiéry doplní světová premiéra z pera skladatele
a klavíristy Martina Konvičky, který skladbu TAKES APART složil z podnětu souboru. Pod taktovkou kmenové dirigentky Gabriely Tardonové se před diversním orchestrem představí spřízněná harfenistka Dominika Kvardová.

Součástí akce je přednášková beseda na FF MU v 10:00 s prof. Milošem Štědroněm a doc. Vladimírem Maňasem, která přibližuje průniky vodního elementu do umění a zpět. Voda je jako jeden z přírodních živlů častým inspiračním východiskem uměleckých děl. Její motivy nacházíme v malbě, sochařství, filmu, literatuře, a samozřejmě i hudbě. Inspirace může být přitom různorodá. Přirozeně se téma vody propisuje i do environmentalistiky a architektury, která živel tematizuje v mnoha perspektivách. V případě hudebního umění to není jen Smetanova Vltava, tematizující vodu jako programní námět díla. Samostatnou kapitolou je téma slz: mohou být vnímány jako symbol emocí, bolesti, ztráty nebo radosti, a voda je přirozeným prvkem, který je spojen s vyjádřením těchto emocí.

Program:

Thomas Adès: Shanty – Over the Sea pro smyčce (2020) ČESKÁ PREMIÉRA
Martin Konvička: TAKES APART pro smyčce (2024) PREMIÉRA
Toru Takemitsu: A Way a Lone II pro smyčce (1981) ČESKÁ PREMIÉRA
Kalevi Aho: Mearra pro harfu a smyčce (2016) ČESKÁ PREMIÉRA

Účinkující:

Dominika Kvardová harfa
Ensemble Opera Diversa, vedoucí orchestru Jan Bělohlávek
Gabriela Tardonová dirigentka

Vstupné na koncert je dobrovolné.

Dominika Kvardová (* 1995) vystudovala brněnskou konzervatoř ve třídě MgA. Alžběty Horské. Během svého studia se účastnila harfových soutěží: Mezinárodní harfová soutěž prof. Karla Patrase (2015), kde získala čestné uznání a soutěže Pražská harfa (2017), kde získala třetí místo. V roce 2017 byla vybrána jako jedna z nejlepších studentek brněnské konzervatoře, aby účinkovala na koncertu v Senátu České republiky. Svá studia na konzervatoři zakončila v dubnu 2019 Mozartovým Koncertem pro flétnu, harfu a orchestr.
Dlouhodobě spolupracuje s operním oddělením JAMU, brněnským komorním souborem Ensemble Opera Diversa nebo BCO (Brno Contemporary Orchestra). V roce 2017–2018 působila jako externí harfistka v japonském Ritsumeikan Orchestra. Od roku 2021 je členkou Národního Divadla Brna. Mimo divadlo příležitostně hrává i ve filharmoniích – ať už je to Filharmonie Brno, Filharmonie Olomouc nebo Filharmonie Hradec Králové. V létě 2023 se účastnila se souborem Prague Music Performance prestižního festivalu v Darmstadtu (Darmstädter Ferienkurse).
Kromě orchestrální hry se věnuje i hře komorní, nejčastěji v kombinaci harfa a flétna. Společně s Ondřejem Nedorostem zahráli v roce 2022 během festivalu Smetanova Litomyšl na Festivalových Zahradách. V neobvyklé kombinaci harfa – flétna – marimba – zpěv rozezněly brněnskou Káznici na podzim roku 2023 v rámci události Souznění nespoutaných existencí.

Gabriela Tardonová (* 1975) pochází z Karviné. V roce 1998 promovala na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
v oboru sbormistrovství a poté vystudovala dirigování na JAMU ve třídě Rostislava Hališky a Lubomíra Mátla. V letech 2003—2004 studovala v rakouském Grazu na Universität für Musik und darstellende Kunst v dirigentské třídě Martina Siegharta. V rámci tohoto stipendijního pobytu byla vybrána k aktivní účasti na mezinárodním festivalu International Week konaném v Grazu, kde spolupracovala s univerzitním symfonickým orchestrem. Do velké míry se zaměřuje především na uvádění soudobé operní tvorby, působí jako dirigentka orchestru Mladí brněnští symfonikové.
S Ensemble Opera Diversa pravidelně spolupracuje od roku 2006.

Ensemble Opera Diversa je umělecký soubor, který se soustředí na objevné hudební a divadelní programy. Během více než dvacetiletého působení se ze souboru vyvinula hudební společnost, jež ve vlastní produkci organizuje kolem dvou desítek vystoupení ročně, a to především v domovském Brně. Jedinečnost souboru je z části způsobena jeho trojjediností — autorské hudební divadlo, orchestrální nebo komorní koncerty se zajímavou dramaturgií a koncerty komorního sboru Ensemble Versus. Během podzimu 2022 navíc v rámci souboru vzniklo smyčcové kvarteto Diversa Quartet věnující se především tuzemské i zahraniční soudobé kvartetní tvorbě. K tomu těleso se svou kmenovou dirigentkou Gabrielou Tardonovou iniciuje nebo se podílí na tvorbě CD nosičů či rozhlasových nahrávek. Svou dramaturgií, podněcováním nových skladeb i interpretačním nasazením soubor usiluje o dialog s otevřeným posluchačem.

Foto: Marek Olbrzymek

Koncert se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Brna a městské části Brno-střed.