ŠTĚD80Ň

V rubrikách Novinky, Orchestr

8. února 2022 od 19:00, Ústav hudební vědy FF MU (Janáčkovo náměstí 2a, Brno-střed)

Ensemble Opera Diversa svůj letošní (koncertní) provoz zahajuje narozeninovým koncertem pro Miloše Štědroně. Skladatel, hudebník, univerzitní profesor a popularizátor vědy i hudby se souborem spolupracuje několik let a vytvořil pro něj řadu operních, koncertních i komorních hudebních děl. Na programu samotného narozeninového koncertu zazní nová skladba oslavence, v níž zhudebnil verše Jana Skácela. Dále budou pod vedením kmenové dirigentky souboru Gabriely Tardonové uvedeny méně provozované skladby Leoše Janáčka, Miloslava Ištvana, Ctirada Kohoutka a Jana Kapra – skladatelů v různých rovinách významně spojených se Štědroňovým životem i dílem.

Program

  • Leoš Janáček: Zvuky ku památce Forchgotta-Tovačovského (II. oddíl) pro smyčce (1875)
  • Miloslav Ištvan: Solitudo pro smyčce (1989)
  • Miloš Štědroň: Maminko, nejsi na texty Jana Skácela pro soprán a komorní ansámbl (2021) PREMIÉRA
  • Ctirad Kohoutek: Miniatury pro smyčce (1965)
  • Jan Kapr: Koncert pro akordeon a smyčce (1982)

Účinkují

  • Ensemble Opera Diversa, vedoucí orchestru Jan Bělohlávek
  • Soprán: Irena Troupová
  • Akordeon: Anežka Gebauerová
  • Diriguje: Gabriela Tardonová

Koncert proběhne za všech aktuálně platných podmínek a opatření proti šíření koronaviru COVID-19.

Cena vstupenek: 150,- základní / 80,- snížené (senioři, studenti) / 50,- studenti hudebních oborů. Vstupenky budou k dostání na místě, případné rezervace jsou možné přes facebookové zprávy nebo prostřednictvím e-mailu ensemble@operadiversa.cz.

Koncert se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a statutárního města Brna.