Dozvuky oslav jubilea Miloše Štědroně

Spolupráce skladatele, hudebníka, univerzitního profesora a popularizátora vědy i hudby Miloše Štědroně se souborem Ensemble Opera Diversa dala v minulosti vzniknout mnoha povedeným dílům, a to jak operním, tak orchestrálním. Mezi opery, které se objevily na diversním repertoáru, patří Věc Cage aneb Anály avantgardy dokořán (1995), jež vznikla v kompozičním týmu s Aloisem Piňosem a Ivo Medkem, dále Palackého truchlivý konec (2013) podle hry Huberta Krejčího a fraška Chameleon aneb Joseph Fouché (2015) podle Ludvíka Kundery. Ke 200. výročí od narození Gregora Johanna Mendela pak skladatel na vlastní libreto zkomponoval polovečerní operu Magnum mysterium. Sacra et profana de vita Gregori Mendeli. Ze skladeb pro orchestr to jako první byla třídílná skladba …or not to be… pro smyčce (2012) věnovaná Johnu Tyrrellovi a dále Monteverdim inspirovaný čtyřvětý dvojkoncert Quattro omaggi claudiani pro klavír, housle a smyčce (2017), který zazněl při příležitosti skladatelových 75. narozenin v rámci úplně prvního koncertu z diversního formátu Hudebních inventur. Při příležitosti Štědroňových 80. narozenin soubor uvedl jeho cyklus villanell Maminko, nejsi… pro soprán a komorní ansámbl (2021), kde autor zhudebnil verše Jana Skácela. Tento slavnostní koncert zazněl letos v dubnu v Divadle Husa na provázku. Dosud posledním skladatelovým orchestrálním dílem uvedeným diversním orchestrem byla miniatura Seconda prattica IV pro smyčce (2022). V produkci souboru taktéž zaznělo několik Štědroňových komorních děl: skladba Pour Rien (2017) dedikovaná uskupení Fracisextet, Affetti Banalissimi (2018) psaná na míru pro Trio Aperto nebo cyklus osmi miniatur Canti diversi insieme pro perkuse (2020), který zazněl v podání OK Percussion Duo. 

Ve spolupráci Diversy a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity vznikl během příprav dubnového narozeninového koncertu také krátký dokument o Miloši Štědroňovi, v němž je rozhovor se skladatelem prokládaný jednotlivými částmi jeho skladby Maminko, nejsi. Poslechněte si zajímavé vzpomínky ze života oslavence i krátké a hravé části díla, které právě v dubnu zaznělo v premiéře.