Hudební inventura

13. června 2023 v 19:00, Mozartův sál divadla Reduta v Brně

Více informací najdete průběžně na facebookové události.

Ensemble Opera Diversa si v roce 2023 připomíná dvacet let své „oficiální“ existence, pročež každý z plánovaných koncertů komorního orchestru obsahuje skladbu na objednávku od spřízněného komponisty. Nejinak tomu je v případě koncertu Hudební inventura náležícího do stejnojmenné dramaturgické linie, v rámci níž se soubor od roku 2017 tradičně věnuje (znovu)objevování a objednávání skladeb domácích autorů. Letošní inventura je nesena tématem renegátů a mstitelů. Dotýká se otázek zodpovědnosti umělce vůči své době: pokud se už dnes nepohoršujeme nad brutalitou proslulého manýristického skladatele Gesualda da Venosa, který rozkázal usmrtit svou nevěrnou ženu, pokud nezavrhujeme Wagnerovu tvorbu pro jeho bezskrupulózní povahu či antisemitismus, pak je důležité ověřovat především životnost samotných děl. V mnoha případech se totiž pozice zrádců a mstitelů v historii obracejí a jejich vratkost by nás měla varovat před snadnými soudy. Jediné, co přetrvává je hudba sama – pokud jí ovšem přetrvat umožníme. A pokud přetrvá, je živá? Bude k nám po desetiletích mlčení ještě promlouvat?

V Mozartově sále brněnského divadla Reduta tedy zazní premiéra skladby Vojtěcha Dlaska, který pro tuto příležitost instrumentoval dílo Karla Boleslava Jiráka. Program ve druhé polovině večera doplňují kompozice Oldřicha Flosmana a Václava Dobiáše. Společně s orchestrem vedeným kmenovou dirigentkou Gabrielou Tardonovou se představí Kateřina Hebelková, která se souborem spolupracuje poprvé, spříznění interpreti Francisextet s uměleckým vedoucím Patrikem Červákem a Martin Opršál.

Program:

Karel Boleslav Jirák/Vojtěch Dlask: Sextett op. 14 v instrumentaci pro alt, smyčce a celestu (1917/2023) PREMIÉRA
Oldřich Flosman: Fugy pro smyčce (1970)
Václav Dobiáš: Sonáta pro klavír, smyčce, dechové kvinteto a tympány (1947/1958)

Účinkují:

alt Kateřina Hebelková
klavír a celesta Patrik Červák
tympány Martin Opršál
Francisextet, umělecký vedoucí Patrik Červák
Ensemble Opera Diversa, vedoucí orchestru Jan Bělohlávek
dirigentka Gabriela Tardonová

Vstupenky je možné zakoupit online nebo v předprodeji Národního divadla Brno v ceně 250 Kč, 175 Kč (senioři), 125 Kč (studenti). Studenti mají také možnost zakoupit vstupenku na večerní pokladně 45 minut před začátkem koncertu za 99 Kč, studenti uměnovědných oborů za 50 Kč.

Kateřina Hebelková (* 1978) se narodila v Jihlavě, působí však především v Rakousku a Německu. Studovala na Konzervatoři v Pardubicích u Martiny Forstové-Kulíkové a od roku 1998 na Hochschule für Musik und Theater v Mnichově u Daphne Evangelatos, Helmuta Deutsche, Juliany Banse, Andreje Kucharského a dalších. Mezi lety 2000–2005 byla členkou operní školy při Hochschule v Mnichově, kde účinkovala v řadě inscenací divadelní akademie Augusta Everdinga v mnichovském Prinzregententheater. V letech 2008–2014 byla angažována v Landestheater Linz.
Na Mezinárodní pěvecké soutěži A. Dvořáka v Karlových Varech v roce 2008 získala 1. cenu v kategorii Opera a zvítězila rovněž na Mezinárodní pěvecké soutěži D. Mitropulose v Athénách v roce 2003. V roce 2005 získala Bavorskou kulturní cenu, v roce 2006 2. cenu a cenu publika na soutěži Ad honorem Mozart a o rok později byla časopisem Opernwelt oceněna jako „Nachwuchs des Jahres“ (talent roku). Její operní repertoár kromě kánonických děl obsahuje také soudobá díla – v roce 2012 se v Linci podílela na světové premiéře Glassovy opery Kepler, roku 2016 vystoupila ve světové premiéře opery Moritze Eggerta Terra nova oder das weiße Leben a o rok později ztvárnila titulní roli ve světové premiéře opery Frau Schindler amerického skladatele Thomase Morse. Na koncertním pódiu se několikrát podílela na provedení Mahlerových skladeb Das Lied von der Erde a Kindertotenlieder, mj. ve vídeňském Musikvereinu s Bruckner Orchester Linz a dirigentem Dennisem Russellem Davisem. 

Patrik Červák (* 1992) vystudoval společně s gymnáziem i českobudějovickou konzervatoř, obory klavír a klarinet.
Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity absolvoval magisterský obor hudební věda a na Janáčkově akademii múzických umění ve třídě doc. MgA. Jakuba Kleckera magisterský obor dirigování orchestru. V současnosti je posluchačem doktorského studijního programu hudební vědy na FF MUNI.
Coby klavírista souboru Francisextet vystoupil v České republice, ale i v Rakousku, Německu či Francii. Jako klavírista také spolupracoval s divadlem Husa na Provázku a od roku 2016 působí jako externí pianista Filharmonie Brno, se kterou nahrál i několik CD (Jan Novák, Philip Glass).
V roli dirigenta se pravidelně objevuje na výchovných, abonentních i crossoverových koncertech v Jihočeské filharmonii, se kterou se též představil i jako sólista/klavírista, dále jako dirigent vystoupil například s Moravskou filharmonií Olomouc, Filharmonií Brno či PKF Prague Philharmonia. Působil také jako asistent dirigenta v Národním divadle Brno či v rámci mezinárodního hudebního festivalu Janáček Brno v Divadle na Orlí. Zde mimo jiné dále nastudoval a řídil Rossiniho operu Zkouška lásky či Poulencovy Dialogy karmelitek, které uvedl v brněnské premiéře.
V Jihočeském divadle nastudoval jako hlavní dirigent Mozartovy Così fan tutte v českém překladu Jaromíra Nohavici a jako druhý dirigent se podílel na nastudování Boitova Mefistofela.
V současnosti vyučuje hudební teorii a praktické předměty na brněnské konzervatoři a také na hudebním gymnáziu v Českých Budějovicích. Též aktivně působí na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Martin Opršál (* 1968) po studiích na brněnské konzervatoři, během nichž se stal členem Filharmonie Brno či Mezinárodního orchestru Gustava Mahlera, dále studoval na Janáčkově akademii múzických umění, kde nyní působí pedagogicky jako profesor v oboru melodických bicích nástrojů a komorní hry a je vedoucím katedry bicích nástrojů. Byl jedním ze zakládajících členů Středoevropského souboru bicích nástrojů DAMA DAMA a zvítězil s ním v mezinárodní soutěži bicích orchestrů v Nizozemsku. Je vyhledávaným interpretem komorní hudby. Spoluzaložil soubor OK Percussion Duo, jenž se zabývá tvorbou a interpretací soudobé hudby pro bicí nástroje. Věnuje se také improvizační hudbě (Dust in the Groove). S Diversou dlouhodobě spolupracuje jako sólový hráč nebo s OK Percussion Duo.

Soubor Francisextet vznikl v létě 2014 čistě jako studentské uskupení, které však tento statut během let pozbylo tím, jak se jeho členové stávají profesionálními hudebníky s ukončeným vysokoškolským vzděláním v oblasti hudby.
Základy jeho zrodu byly vybudovány přátelstvím mezi jednotlivými členy a láskou, kterou všichni chovají k hudbě 20. století. Francisextet je z pěti šestin tvořen bývalými či stále ještě současnými členy českobudějovické konzervatoře, avšak profesní a edukační povinnosti všechny příslušníky tělesa rozprášily po celé České republice.
Francisextet se soustředí z velké části na interpretaci hudby 20. století vzniknuvší ve frankofonním prostoru, avšak také se snaží stimulovat soudobé české hudební skladatele tvorbou kompozic přímo pro toto těleso. Mezi autory, kteří dedikovali svá díla Francisextetu, jsou Jan Meisl (Annus Mirabilis – 2015), Sylvie Bodorová (Danza del diavolo – 2017), Jaroslav Pelikán (Bílá Hora – 2017) či Miloš Štědroň (Pour rien – 2017). Na repertoáru souboru se pak vyskytují Francis Poulenc, Leo Smit, Joseph Jongen, Jean Françaix, Igor Stravinskij, ale i starší skladatelé, jakými jsou Gabriel Fauré či Antonín Dvořák.

Gabriela Tardonová (* 1975) pochází z Karviné. V roce 1998 promovala na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
v oboru sbormistrovství a poté vystudovala dirigování na JAMU ve třídě Rostislava Hališky a Lubomíra Mátla. V letech 2003—2004 studovala v rakouském Grazu na Universität für Musik und darstellende Kunst v dirigentské třídě Martina Siegharta. V rámci tohoto stipendijního pobytu byla vybrána k aktivní účasti na mezinárodním festivalu International Week konaném v Grazu, kde spolupracovala s univerzitním symfonickým orchestrem. Do velké míry se zaměřuje především na uvádění soudobé operní tvorby, působí jako dirigentka orchestru Mladí brněnští symfonikové.
S Ensemble Opera Diversa pravidelně spolupracuje od roku 2006.

Recenzi Lukáše Pavlici pro web Harmonie si můžete přečíst zde.

Koncert se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Brna, Ochranného svazu autorského a Nadace Český hudební fond.