sbor

versus_final_02Ensemble Versus vznikl v roce 2003 jako komorní sbor studentů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (FF MU) v Brně a do roku 2009 vystupoval pod názvem kamuffláž.

Ensemble Versus vznikl v roce 2003 jako komorní studentský sbor, od roku 2009 je součástí brněnského sdružení hudebníků Ensemble Opera Diversa a působí pod záštitou Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Repertoár sboru je soustředěn na duchovní hudbu 16. (Josquin Des Pres, Pierre de la Rue, Heinrich Isaac, Jacobus Vaet, Jacobus Handl Gallus, Carlo Gesualdo da Venosa, Giovanni Gabrieli), 20. století (Francis Poulenc, Marcel Duruflé, Bohuslav Martinů, Benjamin Britten, Petr Eben, Ivan Hrušovský) a na duchovní díla současných skladatelů (Ondřej Kyas, Alain De Ley, František Emmert).

Koncertní programy odrážejí jednotlivá liturgická období (Advent, Vánoce, postní doba, Velikonoce, Letnice) i témata (hudební toulky českou minulostí, zádušní etc).  Na programech duchovní hudby přelomu 16. a 17. století sbor vystupuje s ansámblem dechových nástrojů Capella Ornamentata (umělecký vedoucí Richard Šeda), s nímž dosud uvedl program Concerti ecclesiastici / Liturgický rok v díle Giovanniho Gabrieliho a jeho středoevropských současníků, Parvulus nobis nascitur / Vánoce okolo roku 1600 a Před bouří / Hudba doby Rudolfa II.

V roce 2017 ve spolupráci právě s tímto souborem vydal své první CD, věnované dílu pozdně renesančního skladatele Nicolause Zangia. Více zde.

Kromě vlastních vystoupení se soubor podílel na větších, vokálně-instrumentálních projektech: provedení Requiem Wolfganga Amadea Mozarta a Antonia Salieriho (dir. Andreas Kröper) s orchestrem Concertino notturno Praha a sólisty v rámci Smetanovských dnů Plzeň v únoru 2009, tehdy v počtu dvanácti zpěváků. Spolu s orchestrem mateřského Ensemble Opera Diversa (EOD), sborem Vox Iuvenalis a sólisty (dir. Jan Ocetek) provedl v premiéře Stabat Mater Ondřeje Kyase. Pod vedením Andrease Kröpera se v září 2010 podílel s orchestrem EOD na novodobé premiéře Gratulační kantáty A. Salieriho v Náměšti nad Oslavou. V červnu 2012 společně s orchestrem EOD uvedl v premiéře kantátu Duše pout Emílie Hany Škarkové a Magnificat Ondřeje Kyase, a to pod taktovkou Tomáše Krejčího. Tomáš Krejčí byl také dirigentem chrámového koncertu Ensemble Versus a Ensemble Opera Diversa (září 2013), v němž v brněnské premiéře zazněla skladba Apocalypsis Ioannis Petera Zagara. Na dalším chrámovém koncertě v říjnu 2014 za řízení Gabriely Tardonové se Ensemble Versus podílel na premiérovém uvedení Chrámového koncertu Petera Grahama a Te Deum laudamus Ondřeje Kyase. V roce 2018 vystoupil sbor poprvé se souborem historických nástrojů Musica figuralis (dir. Marek Čermák), s nímž v novodobé premiéře uvedl řadu moravských a slezských skladeb druhé poloviny 18. století (recenze zde).

Soubor dosud vystoupil na festivalech Smetanovské dny (Plzeň 2009), Musica figuralis (Želiv 2015), Svatováclavský festival hudby a umění (Kralice 2017, Jasenice 2018), Festival barokních umění Český Krumlov (2017), Hudební výlety SHF (Ostrava-Zábřeh, Bolatice, Javorník 2018) a Podzimní festival duchovní hudby Olomouc (2018).

Sbor založil Vladimír Maňas 

Ensemble Versus od svého počátku působí pod záštitou Ústavu hudební vědy FF MU. V roce 2009 se stal součástí brněnského sdružení hudebníků Ensemble Opera Diversa.

V současné době zpívá sbor v tomto složení:

Marie Rosová, Blanka Křížová, Petra Švandová, Dominika Volfová, Zuzana Badárová, Julie-Anna Levínská, Ivana Píchová (soprán)

Magdalena Dostálová, Lenka Zlámalová, Ludmila Němcová, Adéla Michálková, Veronika Novosádová (alt)

Marek Javora, Jan Mareček, Vojtěch Schlemmer, Jaromír Gamba, Filip Jebavý (tenor)

Adrian Hundhausen, Pavel Blažek, Lukáš Rýdlo, Libor Skokan, Mojmír Cyril Michálek (bas)

www.ensembleversus.cz

nejnovější příspěvky v sekci Sbor

ukázka na YouTube